Pyhittäjä Polikarp Brjanskilainen

Pyhittäjä Polikarp oli Tšernigovin ruhtinaan pyhän Mikaelin (20.9.) jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa. Hänellä oli tärkeitä tehtäviä niin siviilihallinnossa kuin sotaretkilläkin. Hänen korkea moraalinsa ja velvollisuudentuntonsa herättivät kuitenkin vastustusta ja hän joutui epäsuosioon. Silloin hän päätti jättää maailman. Polikarp perusti Brjanskiin Kristuksen kirkastumisen luostarin, ja hänestä tuli sen ensimmäinen igumeni. Kilvoiteltuaan hellittämättä monia vuosia hän kuoli rauhassa vuoden 1620 tienoilla.

Kuolemansa jälkeen pyhittäjä Polikarp on osoittanut armoaan niille, jotka pyytävät hänen esirukouksiaan. Kuluneina vuosisatoina hän on ilmestynyt useita kertoja parantaen sairaita. Brjanskin kaupungin aloitteesta Venäjän kirkko kanonisoi hänet pyhäksi vuonna 1897.