Pyhittäjä Kendeas Kyproslainen

Pyhä Kendeas on Kyproksen paikallinen pyhä, jota ei mainita jumalanpalveluskirjoissa ja jonka tarkkaa elinaikaa ei tiedetä. Eräiden tietojen mukaan hän oli alun perin alemanni, siis kotoisin Keski-Euroopasta.1

Kendeas vetäytyi jo 18-vuotiaana Jordanin autiomaahan, missä hän asui luolassa. Siellä hän vietti kaikessa rauhassa aikaansa keskustellen Jumalan kanssa. Kerran lähellä asuva tunnettu askeetti Ananias lähetti hänen luokseen pahan hengen riivaaman miehen, jonka Kendeas paransi. Tämän jälkeen Kendeas vihittiin piispaksi. Koska kristinuskon viholliset ahdistelivat häntä kovasti, hän liittyi 300 alemannin ryhmään, jotka olivat juuri lähdössä Kyprokselle. Ensin hän asettui Pafoksen lähelle keljaan, joka sijaitsi jyrkänteen reunalla. Siellä hän kesti päättäväisesti Paholaisen hänelle aiheuttamat kiusaukset.

Eräänä päivänä enkeli johdatti hänen luokseen Joona-nimisen kilvoittelijan, niin että he saattoivat keskustella hengellisistä asioista. Pyhä Kendeas paransi luokseen tuotuja sairaita, ajoi pois pahoja henkiä ja sai kuivuuden päättymään rukouksellaan. Hän siirtyi Herran luo syvässä vanhuudessa. Hänen keljansa lähellä Augoroksen kylää on säilynyt meidän aikaamme asti. Hänelle omistetut kaksi kirkkoa ovat yhä tärkeitä pyhiinvaelluspaikkoja Kyproksella.


1 Alemannit ovat eräs germaaniheimo. Kyprokselle alemannien otaksutaan tulleen toisen ristiretken (1147–49) jälkeen.