Pyhittäjä Joona, pyhien Teodoros ja Teofanes Viilleltyjen isä

Pyhittäjä Joona oli pyhien veljesten Teodoroksen (27.12.) ja Teofaneksen (11.10.) isä. Vuoden 829 tienoilla hän meni vanhoilla päivillään Pyhittäjä Sabbaksen lavraan Palestiinassa, jossa hänet vihittiin munkiksi. Hän oli hyvin harras ja kohosi hyveiden huipulle. Hänet vihittiin myös papiksi. Jumala palkitsi hänen puhtaan elämänsä antamalla hänelle ihmeiden tekemisen lahjan. Hän nukkui rauhallisesti kuolouneen korkean iän saavuttaneena.