Pyhittäjä Auksentios Alamanilainen

Pyhittäjä Auksentios1 oli niiden kreikkalaisten palkkasoturien päällikkö, jotka pyhän innon ajamina kiiruhtivat ottamaan osaa ristiretkiin, joiden tarkoituksena oli vapauttaa Pyhä maa islaminuskoisten käsistä. Sotatoimien päätyttyä he olivat valmiit vetäytymään Jordanin erämaahan ja viettämään siellä askeettista elämää. Mutta latinalaisten2 painostus ja arabien aiheuttamat levottomuudet pakottivat heidät siirtymään Pafokseen, josta he hajaantuivat pieninä joukkoina koko Kyproksen saarelle rauhallisiin paikkoihin, jotka soveltuivat Jumalan etsimiseen.

Pyhittäjä Auksentios vetäytyi luolaan Karpasian alueelle, saaren itäisimpään kärkeen. Vuosikausia hän kävi ankaraa taistelua pahojen henkien esittämiä ajatuksia vastaan ja kilvoitteli säilyttääkseen sydämensä puhtaana. Jatkuva Jumalan muistaminen oli hänen päämääränsä. Vuosien kilvoittelun jälkeen hän siirtyi rauhassa Herran luo.

Monen vuoden kuluttua kahden lähellä sijaitsevan kylän, Komi-Kepirin ja Eptakomin, asukkaat löysivät hänen luolansa ja hänen siellä olleet pyhät jäännöksensä. Kylien välillä syntyi riita, kumpi niistä saisi kirkkoonsa nämä pyhäinjäännökset. Päätettiin, että jäännökset pantaisiin rattaille ja niitä vetämään asetettaisiin kaksi härkää, yksi kummastakin kylästä. Pyhä itse saisi näkymättömästi ohjata härät siihen paikkaan, johon tahtoisi. Härät pysähtyivät lähelle Komi-Kepirin kylää. Sinne pyhittäjä haudattiin ja haudan päälle rakennettiin kirkko hänen kunniakseen.


1 Kyproksella elävän tradition mukaan noin 300 munkkia, jotka on tunnettu nimellä ”alamanilaiset”, tuli saarelle tarkemmin määrittelemättömänä ajankohtana. He elivät eri puolilla Kyprosta ja suurinta osaa heistä kunnioitetaan pyhinä. Heidän elämäkertansa, sikäli kuin niitä on, pohjautuvat suulliseen traditioon. Nykytutkimus on esittänyt erilaisia teorioita heidän alkuperästään. Yksi hieman yksinkertaistettu näkemys on, että he olisivat olleet kotoisin Saksasta (Alamania) ja tulleet Kyprokselle 1200-luvulla neljännen ristiretken aikana.

2 Latinalaisilla tarkoitetaan yleensä läntisen Euroopan ja etenkin lännen kirkon edustajia.