Pyhittäjä Akepsimas

Pyhittäjä Akepsimas eli Syyrian maakunnassa keisari Teodosios Suuren aikana (379–395). Hän vietti luolamaisessa maahan kaivetussa asumuksessa 60 vuotta näkemättä ketään ja puhumatta kenellekään. Hän keskitti mielensä kokonaan sydämeensä katsellakseen siellä Jumalaa ja keskustellakseen ainoastaan Hänen kanssaan. Hän käytti raskaita rautakahleita ja kaiken ruumiillisen mielihyvän sijaan hänen ilonaan ja toivonaan oli iankaikkinen elämä. Ravintona hänellä olivat vedessä liotetut pavut, joita hänelle annettiin pienestä aukosta. Kaksi kertaa viikossa – öiseen aikaan ettei kukaan häntä näkisi – hän meni läheiselle lähteelle hakemaan vettä.

Akepsimas sai Jumalalta armon tietää kuolinpäivänsä etukäteen. Sitä ennen hän salli kaikkien, jotka halusivat saada häneltä siunauksen, tulla luokseen ja nähdä hänet. Paikallinen piispakin tuli ja pyysi häntä ottamaan vastaan pappisvihkimyksen. Akepsimas suostui piispan painostukseen vain siksi, että tiesi kuolevansa muutaman päivän kuluttua. Täynnä Pyhää Henkeä hän siirtyi rauhassa Herransa luo.