Pyhittäjä Adrian Monzalainen

Pyhittäjä Adrian Monzalainen syntyi Venäjällä 1500-luvulla ja rakasti nuoruudestaan asti enkelielämää. Hän oli kotoisin Kostromasta ja oli maallikkonimeltään Amos. Hänen vanhempansa halusivat hänen menevän naimisiin, mutta maallinen elämä ei kiinnostanut Amosta. Pian hän sairastui ja näki unessa yksinäisen kirkon, joka sijaitsi kahden joen välissä. Samalla hän kuuli äänen sanovan: ”Täällä on paikkasi.”

Näyn jälkeen hän heti parannuttuaan lähti kotoaan ja meni Tolgan luostariin lähellä Jaroslavlia. Vanhemmat löysivät hänet ja toivat kotiin, mutta pian Amos lähti uudelleen ja vihkiytyi munkiksi Pyhittäjä Gennadin luostarissa, joka sijaitsi Kostroman hiippakunnassa. Uudeksi nimekseen hän sai Adrian. Muutaman vuoden kuluttua hän siirtyi pohjoiseen etsimään unessa näkemäänsä kirkkoa. Hän kilvoitteli jonkin aikaa Vapahtajan luostarissa Kubenskinjärvellä ja sitten Obnoran luostarissa.

Obnoran luostarissa munkkivanhus Pafnuti mieltyi Adrianiin ja heidän välilleen syntyi hengellinen ystävyys. Eräänä iltana Pafnuti sai unessa tuntemattomalta munkilta kehotuksen lähettää Adrian itään 50 kilometrin päähän. Adrian lähti matkaan ja löysi unessa näkemänsä aution kirkon. Yhdessä Pafnutin kanssa he päättivät siirtyä kirkon lähistölle. Pafnuti kuitenkin kutsuttiin odottamatta Moskovaan ja nimitettiin Tšudovin luostarin arkkimandriitaksi (1595). Näin Adrian jatkoi kilvoittelua kirkon lähellä kolmen muun munkin kanssa. Kun tulvavedet uhkasivat kirkkoa, Adrian siirrätti sen Monzajoen varrelle parinkymmenen kilometrin päähän Kostromasta. Paikan osoitti hänelle ilmestynyt tuntematon munkki.

Adrianin ympärille muodostui luostariyhteisö, joka sai elantonsa maanviljelyksestä. Luostariin tuli myös pyhittäjä Ferapont (12.12.), jonka esimerkkiä ja hengellisiä ohjeita Adrian pyrki seuraamaan.[1] Ferapontin kehotuksesta Adrian täytti luostarin viljavarastot hyvissä ajoin ennen katovuotta 1601, jolloin ihmisiä kuoli nälkään tuhansittain. Nälänhädän aikana Adrian auttoi auliisti kaikkia köyhiä. Hän nukkui rauhassa kuolonuneen perustamassaan luostarissa toukokuun 5. päivänä vuonna 1619.

Pyhiesi rukouksien tähden Herra Jeesus Kristus armahda meitä. Aamen.


[1] Pyhittäjä Ferapontin elämäkerran mukaan hän oli se tuntematon munkki, joka ilmestyi Pafnutille ja Adrianille antaen Monzajoen luostariin liittyviä ohjeita (ks. Synaksarion. Joulukuu,  173−175).