Pyhät palkattaparantajat ja ihmeidentekijät Kosmas ja Damianos

Pyhistä Kosmaksesta ja Damianoksesta kerrotaan heidän juhlapäivänsä kohdalla 1.7. Heillä on useita rinnakkaisia juhlapäiviä, joista tärkein idän kirkossa on 1.11. Lisäksi heidän muistoaan on vietetty lännessä 26. tai 27.9. ja idässä 17.10. Juhlapäivien runsas määrä kertoo näiden pyhien suosiosta ja heidän rukouksiensa vaikutuksesta. Eri juhlat ovat näet ilmeisesti saaneet alkunsa paikallisesti Kosmaksen ja Damianoksen pyhäinjäännösten leviämisen ja niiden äärellä tapahtuneiden ihmeiden myötä.