Pyhät marttyyrit Trofimos ja Thallos

Pyhät Trofimos ja Thallos olivat veljeksiä ja kotoisin Stratonikeasta, Lyydian provinssista, Vähästä-Aasiasta. Keisari Diocletianuksen vainojen aikaan (303–305) prefekti Asklepianos määräsi heidät pidätettäväksi. Tämä tapahtui Fryygian Laodikeassa.

Koska Trofimos ja Thallos eivät suostuneet luopumaan uskostaan Kristukseen, heitä alettiin kivittää. Jumalallinen voima kuitenkin suojeli veljeksiä kuin kilpi, eivätkä kivet haavoittaneet heitä. Prefektiin tämä ihme vaikutti suuresti, ja hän päästi veljekset vapaiksi. Pyhät marttyyrit vangittiin kuitenkin pian uudestaan, koska he eivät salanneet uskovansa Kristukseen. Tällä kertaa heitä kidutettiin julmemmin. Heidät riisuttiin, asetettiin kiveä vasten ja heidän ihoaan alettiin raastaa pois. Lopulta heidät ristiinnaulittiin.

Kun uskovat näkivät pyhät marttyyrit Trofimoksen ja Thalloksen ristiinnaulittuina, he kiiruhtivat heidän luokseen. Ennen kuin pyhät marttyyrit antoivat henkensä Jumalan käsiin, he ehtivät muutamin sanoin rohkaista uskovia. Heidän kuoltuaan kristityt kastoivat liinoja marttyyrien vereen ja säilyttivät näitä kallisarvoisina reliikkeinä. Myöhemmin pyhien marttyyrien ruumiit vietiin heidän kotikaupunkiinsa Stratonikeaan.