Pyhät marttyyrit pappi Saturninus, Dativus, Thelica, Victoria, lapsimarttyyri Hilarion ja heidän toverinsa

Saturninus oli pappina Pohjois-Afrikan Abitinassa 200-luvun lopulla. Keisari Diocletianuksen (284–305) vainon aikana kaikki kristittyjen pyhät kirjoitukset määrättiin poltettaviksi. Jotkut kristityt olivat valmiit luovuttamaan kirjoituksia, mutta Saturninus kieltäytyi jyrkästi. Eräänä sunnuntaina hänet ja koko hänen seurakuntansa pidätettiin. Heidän joukossaan oli muun muassa Dativus-niminen senaattori ja Saturninuksen neljä lasta. Kuulusteluissa he vastasivat kysymyksiin niin rohkeasti ja viisaasti, että kuulustelijatkin kehuivat heitä, mutta siitä huolimatta heidät lähetettiin kahlehdittuina Karthagoon ja asia jätettiin prokonsulin ratkaistavaksi.

Karthagossa Dativusta kuulusteltiin ensimmäisenä. Hän totesi olevansa kristitty ja rukoilevansa yhdessä heidän kanssaan. Hänet vietiin piinapenkkiin kidutettavaksi. Kun kristityiltä kysyttiin, kuka oli heidän johtajansa, Thelica-niminen nainen vastasi: ”Pyhä pappi Saturninus ja me kaikki hänen kanssaan.”

Kristityt naiset osoittautuivat kuulusteluissa erityisen rohkeiksi. Heidän joukossaan oli Victoria-niminen neito, joka oli paennut järjestettyä kihlausta kotitalonsa ikkunasta ja juossut kirkkoon. Hänen veljensä vaati häntä palautettavaksi, mutta Victoria sanoi, ettei kukaan, joka ei tunnusta Jumalan lakia, voi olla hänen veljensä.

Kun prokonsuli pelotteli Hilarion-nimistä lasta uhaten leikata hänen korvansa ja nenänsä, lapsi nauroi pakanan mielettömyydelle. Pyhä Saturninus ja muut pyhät marttyyrit menehtyivät pitkällisten kidutusten aikana. Heidän marttyyrikilvoituksensa tapahtui vuonna 304.