Pyhät marttyyrit Maximus, Quintilianus ja Dadas

Keisarien Diocletianuksen ja Maximianuksen käynnistämissä kristittyjen vainoissa 300-luvun alussa Moisiassa, Balkanin niemimaan koillisosassa, ilmiannettiin kolme kristittyä miestä, jotka olivat kieltäytyneet tottelemasta keisarillista käskyä uhrata epäjumalille. Heidät vangittiin maatilalla, jossa he olivat rukoilemassa, ja vietiin prokonsuli Durostorumin eteen. Hänen kysymyksiinsä he vastasivat rohkeasti julistaen olevansa kristittyjä. Prokonsuli ehdotti, että he uhraisivat suurelle Äitijumalalle ja ryhtyisivät hänen temppelinsä papeiksi. Halveksien kristityt hylkäsivät ehdotuksen. “Palvelemme taivasten Jumalaa, jonka kätten tekoa olemme”, he julistivat.

Tämän jälkeen rohkeat uskontunnustajat heitettiin vankilaan. Yöllä kaikki kolme näkivät unessa Paholaisen, joka kehotti heitä kieltämään Kristuksen. Herättyään he rukoilivat yhdessä ja vahvistivat toinen toistaan uskossa. Silloin Herran enkeli tuli antamaan heille rohkeutta ja voimaa. Aamulla kuulusteluissa heitä yritettiin vielä ankarasti pakottaa kieltämään Kristus, mutta he julistivat suurella äänellä, että Hän on todellinen Jumala ja kaiken Luoja. Sen seurauksena heitä ruoskittiin ja heidät heitettiin uudestaan vankilaan. Sitten heitä kuulusteltiin vielä yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Monien kidutusten jälkeen heidät lopulta mestattiin, ja he siirtyivät voittoisina marttyyreina Jumalan luo.