Pyhät apostolit Markus, Aristarkos ja Zenas

Pyhä Luukas mainitsee Apostolien teoissa (12:12) Markuksen, jota kutsuttiin myös Johannekseksi; kyseessä on eri henkilö kuin evankelista Markus (25.4.). Lisäksi on kolmaskin Markus, jonka muistoa vietetään 30.10. Syyskuun 27. päivänä muisteltava Markus uurasti väsymättömästi evankeliumin puolesta. Hänen ystävyytensä Jumalan kanssa oli niin läheinen, että sairaita parani, kun hänen varjonsa kulki heidän ylitseen. Markus päätyi Bybloksen seurakunnan kaitsijaksi.

Aristarkos oli yksi seitsemästäkymmenestä apostolista. Pyhä Paavali mainitsee hänet kaksi kertaa epistoloissaan (Kol. 4:10, Filem. 24). Hän oli kuin toinen Johannes Kastaja, sillä hän eli yrteillä, hunajalla ja puiden versoilla sekä pukeutui mahdollisimman yksinkertaiseen nahkaiseen vaatekappaleeseen. Hänestä tuli hengellisen lauman paimen Syyrian Apameaan, jossa hän saattoi kaupungissa asuvia pakanoita uskoon ja totuuden tuntemiseen.

Zenas on lainoppinut, jonka Paavali mainitsee kirjeessään Titukselle (3:13). Pyhä Pietari teki hänestä Laodikean piispan. Hänen hyveellisyytensä oli suuri, ja Pyhä Henki otti hänet asunnokseen. Zenas vapautti monia pakanoita epäjumalanpalveluksen orjuudesta.

Kun nämä kolme Herran palvelijaa olivat johtaneet laumansa rauhassa laiduntamaan armon niityille ja siten hyödyntäneet Herran heille antamat lahjat mitä hedelmällisimmällä tavalla, he siirtyivät ikuiseen iloon ja Herran Jumalan autuuteen.