Pyhät apostolit Euodios ja Onesiforos

Pyhä Euodios oli yksi Herran seitsemästäkymmenestä opetuslapsesta ja ensimmäinen Antiokian piispa apostoli Pietarin jälkeen, joka vihki hänet lähtiessään Roomaan. Sitä, että kirkon jäseniä alettiin nimittää kristityiksi (Ap.t. 11:26), pidetään juuri Euodioksen ansiona. Hänen seuraajansa Antiokian piispanistuimelle oli pyhä Ignatios Antiokialainen (k. 107), joka kirjeessään filadelfialaisille mainitsee Euodioksen pitäen häntä puhtaudessa samanveroisena muun muassa Elian, Joosuan, Melkisedekin, Jeremian, Johannes Kastajan, rakkaan opetuslapsen Johanneksen ja Clemens Roomalaisen kanssa. Kirjeessään antiokialaisille Ignatios kehottaa: ”Muistakaa paimentanne, autuasta Euodiosta, jonka käsiin apostolit ensimmäisenä uskoivat vastuun teistä. Älkää siis tuoko häpeää isällenne. Osoittakaamme olevamme hänen todellisia lapsiaan eikä avionrikkojien lapsia.”

Pyhä Euodios johti Herran laumaa viisaudella antamatta maailman tahrata itseään ja nukkui pois rauhassa siirtyen vanhurskaiden asuinsijoille. (Myöhemmissä lähteissä hänen tosin kerrotaan kuolleen marttyyrina keisari Neron vainossa vuonna 64 tai pian sen jälkeen.)

Pyhän Onesiforoksen mainitsee kiitollisena apostoli Paavali toisessa kirjeessään Timoteukselle (1:16-18). ”Herra osoittakoon laupeutta Onesiforoksen perheelle, koska hän on usein minua rohkaissut eikä ole hävennyt minua, vaikka olen vankina. Roomaan tultuaan hän päinvastoin ryhtyi tarmokkaasti etsimään, kunnes löysi minut. Osoittakoon Herra hänelle laupeutta tulemisensa päivänä! Ja kuinka paljon hän auttoi minua Efesoksessa, sen tiedät sinä parhaiten.” Pyhästä Onesiforoksesta tuli ensimmäinen Kolofonin piispa Vähässä-Aasiassa. Hän pysyi lujana uskossa ja julisti hyvää sanomaa, aina verikuolemaan saakka.