Pyhä Vedast Arraslainen

Pyhä Vedast1 oli kotoisin Ranskan länsiosista, mutta jätti kotiseutunsa jo nuorena Kristuksen tähden. Hän lähti Meusen jokilaaksoon Kaakkois-Ranskaan ja alkoi kilvoitella erakkona Toulin kaupungin lähistöllä. Hän eli kuin enkeli lihassa. Kun alueen piispa sai tietää Vedastin hyveellisestä kilvoituksesta, hän vihki tämän papiksi.

Kun kuningas Klodvig oli vuonna 496 voittanut alemannit, hän antoi voitosta kunnian kristityn vaimonsa Jumalalle ja ryhtyi täyttämään lupaustaan kääntyä kristityksi. Kuningas lähti kohti Reimsiä ystävänsä piispa Remigiuksen (1.10.) kastettavaksi. Matkalla hän pysähtyi Toulissa ja tiedusteli, oliko alueella pappia, joka voisi lähteä hänen mukaansa ja opettaa matkalla kristinuskon salaisuuksia. Kaikki ajattelivat heti Vedastia, ja kuningas hyväksyi hänet.

Pyhä Vedast kulki kuninkaan kanssa kuin apostoli Filippus etiopialaisen hoviherran mukana (Ap.t. 8). Kun he ylittivät Aisnejokea, Vedast rukoili sokean kerjäläisen puolesta ja tämän näkö palautui. Ihmeen jälkeen kuninkaan viimeisetkin epäilykset hälvenivät. Kuningas kastettiin Reimsissä joulupäivänä vuonna 496.

Piispa Remigius siunasi Vedastin tekemään lähetystyötä frankkien keskuudessa. Vedast kulki kylissä evankeliumia julistaen. Hän myös järjesti apua köyhille ja sairaille. Näin Jumalan rakkaus levisi hänen kauttaan kaikille.

Pian Remigius vihki Vedastin piispaksi Pohjois-Ranskan Arrasiin. Kaupungissa oli aiemmin ollut runsaasti kristittyjä, mutta vandaalien hyökkäyksen seurauksena se oli lähes autioitunut. Katedraalissa säilytettiin karhuja, ja toinen kirkko oli raunioina. Kaupunkiin saapuessaan Vedast kohtasi kaksi miestä, sokean ja ramman, jotka pyysivät almua. Kumpikin parantui hänen rukoiltuaan. Tästä alkoi kirkon uusi nousu paikkakunnalla.

Pyhä Vedast teki väsymättömästi työtä kaupungissa 40 vuoden ajan. Hän kunnioitti vanhuksia, oli ystävä nuorille ja isällinen lapsille. Jumalanäidille omistettu kirkko jälleenrakennettiin. Vedast rakennutti kirkkoja, vihki pappeja, opetti uskovia ja perusti hyväntekeväisyyttä tekeviä yhteisöjä. Vuonna 510 myös Cambrain kaupunki tuli hänen alaisuuteensa.

Pyhän Vedastin elämään sisältyi muitakin kuin parantamisihmeitä. Kerran hänet oli kutsuttu kuninkaallisiin juominkeihin; kun hän saliin astuessaan teki tavalliseen tapaansa ristinmerkin, kaikki likööripullot hajosivat itsestään. Tämä merkillinen tapahtuma johti monien kääntymykseen. Kerran Vedast pelasti köyhän perheen hanhen suden hampaista ja antoi sen takaisin omistajilleen.

Kun pyhä Vedast oli 94 vuoden ikäinen ja sairauden heikentämä, ihmiset näkivät kirkkaan pilven nousevan hänen majastaan kohti taivasta. Tästä kuullessaan Vedast ymmärsi kyseessä olevan merkki hänen kuolemansa lähestymisestä. Hän hyvästeli lähimmät työtoverinsa ja nukkui pois rauhassa helmikuun 6. päivänä vuonna 540. Arrasissa on vietetty hänen muistoaan kuolinpäivän lisäksi myös 15.7. ja 1.10. Pyhää Vedastia on kunnioitettu myös Englannissa. Kuvataiteessa hänet on kuvattu jaloissaan karhu, susi tai lapsi.


1 Nimi muuttui myöhemmin englannissa muotoon Foster ja ranskassa muotoon Gaston.