Pyhä Trofimus, Arles’n ensimmäinen piispa

Roomasta lähetettiin keisari Deciuksen (249–251) vainon aikana seitsemän piispaa auttamaan kristinuskon levittämisessä Galliaan. Yksi piispoista oli Trofimos, jonka osaksi tuli Etelä-Gallian pääkaupunki Arles. Tässä suuressa gallialais-roomalaisessa kaupungissa asui paljon ulkomaalaisia kauppiaita, joista suuri osa oli kreikkalaisia tai muualta idästä tulleita. Kaupungissa oli ollut kristittyjä apostolien ajoista lähtien. Pyhä Trofimus vahvisti kristittyjen uskoa ja rohkaisi heitä pysymään lujina vainon aikana. Hän itse julisti evankeliumia rohkeasti elämänsä loppuun asti. Pyhän Trofimuksen elämästä ei tiedetä juuri mitään; hänet mainitaan paavi Zosimuksen kirjeessä vuodelta 417 ja Gregorius Toursilaisen kirjoituksessa seuraavalla vuosisadalla.