Pyhä profeetta Mooses, Jumalan näkijä

Mooses syntyi Egyptissä Leevin sukuun heprealaisten ollessa vielä orjuudessa. Farao oli käskenyt surmata kaikki poikalapset, koska hän pelkäsi juutalaisten kasvavan egyptiläisiä suuremmaksi kansaksi. Mooseksen äiti tahtoi pelastaa lapsensa, asetti hänet koriin ja jätti sen Niilin rannalle luottaen siihen, että Jumala pitäisi huolen lapsesta. Faraon tytär löysi lapsen ja antoi hänelle nimen Mooses1, ’vedestä pelastettu’. Hän kasvatti Mooseksen kuin oman lapsensa. Mooses sai parhaan mahdollisen koulutuksen ja oppi kaiken egyptiläisten viisauden ja tiedon.

Neljänkymmenen vuoden ikäisenä Mooses surmasi egyptiläisen nähdessään tämän hakkaavan heprealaista. Mooses joutui pakenemaan Midiatiin, jossa hän meni naimisiin pappi Jetron tyttären Sipporan kanssa. He saivat pojan, jonka nimeksi annettiin Gersom, sillä Mooses oli muukalaisena (hepreaksi ger) vieraassa maassa. Niin Mooses eli kaukana kansastaan paimentaen appensa laumoja erämaassa ja vuortenrinteillä. Puhdistaessaan sydäntään ja henkeään rukouksella ja alituisella Jumalan ihmeellisten tekojen mietiskelyllä hän tietämättään valmistautui tulemaan Herran hengellisen lauman paimeneksi.

Eräänä päivänä Jumala itse ilmestyi Moosekselle siinä määrin kuin ihmisen on mahdollista katsoa Häntä. Mooses oli tuonut laumansa Siinaille Horebin vuorelle, jossa hän sai nähdä pensaan palavan aurinkoa kirkkaampaa tulta mutta kuitenkaan kulumatta. Tämä Mooseksen näky kuvasi ennalta meidän Vapahtajamme lihaksitulemista ja neitseellisen sikiämisen suurta salaisuutta, jossa luonnon lait kumoutuivat vaikka pysyivätkin voimassa.

Kun Mooses oli viettänyt neljäkymmentä vuotta Midianissa, Jumala lähetti hänet takaisin Egyptiin vapahtamaan Israelin lapset faraon alaisuudesta. Hän nimitti veljensä Aaronin auttajakseen ja puhemiehekseen, koska oli itse hidaspuheinen ja pelkäsi, ettei kansa kuuntelisi häntä. Mutta farao oli kovettanut sydämensä juutalaisia vastaan eikä päästänyt heitä vapaaksi vaan piti heitä orjina rakennustyömaallaan. Sen tähden Jumala löi Egyptiä Mooseksen käden kautta kymmenellä vitsauksella. Hän muutti Egyptin vedet vereksi, peitti koko maan sammakoilla aina faraon makuuhuonetta myöten, muutti maan tomun syöpäläisiksi, lähetti paarmoja, karjaruton sekä paiseita, jotka vaivasivat niin ihmisiä kuin eläimiäkin. Hän antoi salamoida, myrskytä ja sataa rakeita niin ankarasti, ”ettei sellaista ole nähty sitä ennen eikä sen jälkeen”. Hän lähetti valtaisia heinäsirkkaparvia, jotka söivät kaiken kasvillisuuden, ja peitti Egyptin pimeydellä kolmeksi päiväksi. Kun farao edelleen kieltäytyi päästämästä heprealaisia, Herra antoi viimeisen vitsauksen. Koko Egyptin maan esikoiset kuolivat yhtenä ja samana yönä. Niin Jumalan voima taivutti faraon pahan tahdon, ja tämä antoi heprealaisten lähteä mukanaan paljon karjaa ja omaisuutta.

Herra kulki heprealaisten edellä päivisin pilvipatsaan ja öisin tulipatsaan muodossa. Herra kuitenkin antoi faraon sydämen paatua vielä kerran, ja tämä lähti sotajoukkoineen ajamaan takaa juutalaisia. Mooseksen sanasta Herra jakoi Punaisenmeren kahtia, jotta kansa pääsi kulkemaan sen yli kuin kuivaa maata myöten. Sitten Herra antoi vesien käydä jälleen yhteen ja peittää alleen faraon sotajoukot.

Neljänkymmenen vuoden ajan Mooses johti kansaansa erämaassa. Kansa sai oppia ja harjoitusta, mikä valmisti heitä luvatun maan perimiseen. Jumala ei ottanut laupeuttaan heiltä pois vaan kesti heidän monet niskurointinsa ja rikkomuksensa palvelijansa Mooseksen esirukouksien tähden. Messiasta, ainoaa välimiestä, ennaltakuvaten Mooses huusi Jumalan puoleen: ”Anna anteeksi heidän syntinsä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi.” (2. Moos. 32:32)

Herra osoitti rakkautensa ja pitkämielisyytensä moninaisin ihmein. Kun kansa valitti nälkää erämaassa, Hän antoi sataa taivaasta niin paljon mannaa kuin he tahtoivat. Marassa Hän teki kitkerän veden makeaksi. Hän antoi heille voiton amalekilaisista ja muista autiomaan heimoista.

Kun he saapuivat Siinaille, Jumala kutsui Mooseksen vuoren huipulle ja ilmestyi hänelle tulisessa pilvessä ja kovassa pauhussa. Koko Horebin vuori järisi ja peittyi savuun. Siellä Mooses puhui Jumalalle niin kuin ihminen puhuu ystävälleen (2. Moos. 33:11), ja Herra vastasi jylisten. Tämän pelottavan ilmestymisensä aikana Jumala opetti palvelijalleen kaikki pyhän lakinsa käskyt ja säädökset. Mooses pysyi vuorella Jumalan kanssa neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Hän sai oppia kaiken mikä on tarpeellista vanhurskautta varten ja tuli tuntemaan jumalallisen tiedon. Mooses vastaanotti yksityiskohtaiset ohjeet maallisen pyhäkön rakentamista varten sekä ohjeet kaikkeuden Luojan palvelemista varten aina siihen saakka, kunnes Hän itse ilmestyisi lihassa.

Kun Mooses oli vastaanottanut taivaalliset ilmestykset pimeydessä, joka oli maallista valoa kirkkaampaa, hän laskeutui vuorelta mukanaan laki, jonka Jumala oli kaivertanut kahteen kivitauluun. Jumalallinen valo oli virrannut hänen sydämeensä niin ylitsevuotavaisesti, että hänen kasvonsakin säteilivät taivaallista kirkkautta. Kansa, joka ei ollut päässyt Jumalan salaisuuksien sisäpuolelle, ei kestänyt katsoa Moosesta, ja siksi tämän oli hunnutettava kasvonsa puhuessaan heille.

Näistä kaikista ihmeistä huolimatta kansa vajosi epäjumalanpalvelukseen. Mooses ei kuitenkaan väsynyt toimimaan heidän välittäjänään. Hänen säälinsä heitä kohtaan oli niin suuri, että Meribassa kansan tarvitessa vettä Mooses sortui epäilemään Jumalan apua ja puhui sanojaan harkitsematta sekä löi sauvallaan kalliota, josta alkoi kyllä virrata vettä Jumalan lupauksen mukaan, vaikka Mooses toimi toisin kuin Herra oli käskenyt. (2. Moos. 17:6;  4. Moos. 20:2-12;  Ps. 106:33) Jumala ilmoitti Moosekselle, että tämä ei pääsisi luvattuun maahan, joka tihkuu maitoa ja hunajaa. Kukaan siitä sukupolvesta, joka oli lähtenyt Egyptistä, ei päässyt astumaan tuohon maahan – niin paljon he olivat erämaataivalluksen aikana epäilleet Herran uskollisuutta.

Kun Mooses oli 120 vuoden ikäinen ja israelilaiset valmistautuivat siirtymään Kanaanin maahan, Herra käski häntä nousemaan Abarimin vuorelle (Kuolleenmeren itäpuolella) ja katselemaan etäältä maata, johon hän oli tuonut Israelin lapsia monien koettelemusten kautta. Mooses kuoli ja haudattiin tuolle vuorelle, mutta tarkkaa paikkaa kukaan ei koskaan saanut tietää.


1 Nimen alkuperäinen muoto mose on egyptin kieltä ja tarkoittaa ’jälkeläistä’. Kyseessä on hyvin tavallinen egyptiläisten nimien osa (esim. Ramose – ’Ran jälkeläinen’). Nimen heprealainen muoto moše puolestaan tarkoittaa kirjaimellisesti ’vetäjä’.