Pyhä profeetta Asarja

Profeetta Asarja, Obedin poika eli 900-luvulla eKr. Jumalan Hengen innoittamana hän lähti Juudan kuninkaan Asan luokse ja puhui hänelle ja kaikille paikalla olleille innoittavasti ja rohkaisevasti: ”Herra on teidän kanssanne, jos te olette Hänen kanssaan. Jos etsitte Häntä, löydätte Hänet, mutta jos hylkäätte Hänet, Hän hylkää teidät. – – Mutta olkaa te vahvoja älkääkä menettäkö rohkeuttanne. Te saatte teoistanne palkan.” (2. Aik. 15:2–7.)

Asarjan sanat kuultuaan Asa rohkaistui poistamaan kaikki epäjumalankuvat hallitsemaltaan alueelta. Asa myös kunnosti Herran alttarin temppelin eteishallin edessä ja kutsui Jerusalemiin koolle suuren kokouksen, jossa eri sukukuntien jäsenet uhrasivat Herralle 700 härkää ja 7000 lammasta luvaten palvella Herraa, isiensä Jumalaa koko sydämestään.