Pyhä Pimen, Kristuksen tähden houkka ja Dagestanin valaisija, sekä pyhittäjä Anton Meskhi

Kristuksen tähden houkka Pimen ja Anton Meskhi elivät 1200-luvulla Georgiassa. Tuohon aikaan mongolit tekivät jatkuvia valloitushyökkäyksiä Georgiaan. Koko Georgian valtio ja erityisesti Georgian kirkko kärsi mongolien ikeen alla. Useat georgialaiset kuolivat marttyyreina, mutta pieni osa taipui pelastamaan ajallisen ruumiinsa kieltämällä Kristuksen.

Pyhä Pimen, jonka suku oli kotoisin Georgian itäosista, oli munkkina Davit-Garejin erämaassa. Hänen kanssaan kilvoitteli Anton Meskhi, joka puolestaan oli kotoisin Etelä-Georgiasta. Pyhät munkit nuhtelivat hallitsijoita ja puhuivat kovin sanoin ylhäisön moraalittomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. He eivät halunneet kansan seuraavan kuninkaansa huonoa esimerkkiä. Pyhät kilvoittelijat tekivät myös lähetystyötä Dagestaniassa Georgian koillispuolella. Hyvän kilvoituksen kilvoiteltuaan pyhät Pimen ja Anton nukkuivat pois rauhassa ja heidät luettiin pyhien joukkoon.