Pyhä Pierios Aleksandrialainen

Pyhä Pierios oli presbyteerinä eli pappina Aleksandriassa ja johti kaupungin maineikasta katekeettista koulua 200-luvun loppupuolella. Pierios tunnettiin viisaudestaan ja häntä pidettiin Origeneksen seuraajana. Pierios kirjoitti useita teologisia ja filosofisia kirjoituksia, mutta näistä on säilynyt vain katkelmia. Pyhä Fotios (6.2.) tunsi hänen Hoosean kirjan pohjalta laatimansa homilian ja 12-osaisen Luukkaan evankeliumin kommentaarin, jossa Fotioksen mukaan puolustettiin ikonien kunnioittamista. Pyhä Pierios kuoli vuonna 310. Aleksandriassa oli jo 300-luvulla hänelle omistettu kirkko.