Pyhä marttyyri Paramonos ja 370 Nikomedeian marttyyria

Akylinos, Bitynian maaherra keisari Deciuksen aikana (249–251), oli menossa kylpemään Basaltian kuumissa lähteissä1. Ennen sitä hän päätti panna Nikomedeiassa vangitsemansa 370 kristittyä kumartamaan Isis-jumalatarta tämän temppelissä. Kun he kieltäytyivät, hän mestautti heidät. Nähdessään tämän eräs mies nimeltään Paramonos huusi kovalla äänellä: ”Mitä ennen näkemätöntä julmuutta! Mestauttaa nyt noin monta viatonta ihmistä – ja vielä toispaikkakuntalaisia – aivan kuin he olisivat eläimiä!”

Maaherra kuuli nämä sanat. Paramonos pidätettiin ja maaherra otti hänet matkaseurueeseensa. Matkalla sotilaat pahoinpitelivät häntä kaikin tavoin, löivät häntä keihäillään, lävistivät hänen kielensä ja muita jäseniään terävillä ruo’oilla. Niin he tappoivat hänet maaherran läsnä ollessa lähettäen hänet taivaallisten majojen iloon yhdessä 370 marttyyrin kanssa.


1 Irakissa lähellä muinaista Teridonin kaupunkia Eufratin ja Tigriksen yhtymäkohdassa.