Pyhä marttyyri Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyria

Keisari Maximianus Herculiuksen (286–305) aikaisissa vainoissa seitsemän naista Sebasteian kaupungista tuotiin maaherran eteen syytettyinä siitä, että he olivat käännyttäneet miehensä kristinuskoon. Nähdessään naisten lujuuden uhkauksien edessä pyöveli Irenarkhos, joka oli yksi heidän kiduttajistaan, tunnustautui armon valaisemana itsekin kristityksi ja julisti olevansa valmis kuolemaan Kristuksen tähden.

Naiset vietiin saman järven rannalle, jossa Sebasteian neljäkymmentä marttyyria (9.3.) olivat paleltuneet kuoliaiksi. He kieltäytyivät uhraamasta epäjumalien patsaille ja heittivät ne veteen. Heitä kidutettiin ja lopuksi heidät mestattiin. Yhdellä heistä oli mukanaan kaksi lasta, jotka pyysivät äitiään jättämään heidät pyhän Irenarkhoksen hoiviin.

Kun oli Irenarkhoksen vuoro uhrata, hän kieltäytyi ja hänet heitettiin järveen. Ihmeellisellä tavalla enkelin auttamana Irenarkhos selvisi rannalle ja pappi Akakios kastoi hänet. Pakanat ottivat Irenarkhoksen uudelleen kiinni, ja kun hän oli karkottanut demonit yhdestä heidän temppelistään, he tuomitsivat hänet elävältä poltettavaksi. Pappi Akakios ja Irenarkhos astuivat roviolle yhdessä lasten kanssa. Liekkien keskellä he rukoilivat niiden uskovaisten puolesta, jotka tulisivat kunnioittamaan heidän muistoaan. Lopulta heidät vedettiin pois tulesta ja mestattiin. Eräs hurskas nainen hautasi heidän jäännöksensä järven läheisyyteen. Paikalle rakennettiin myöhemmin kirkko heidän kunniakseen.