Pyhä Karpos Troaslainen

Pyhä Karpos eli ensimmäisellä vuosisadalla Hellespontoksen Troaksessa. Hän oli apostoli Paavalin oppilas. Paavali mainitsee hänet kirjoittaessaan Timoteukselle (2. Tim. 4:13): ”Tuo mukanasi myös viittani, jonka jätin Troakseen Karpoksen luo, sekä kirjat, ennen kaikkea pergamenttikääröt.” Myöhemmin pyhästä Karpoksesta tuli piispa.