Pyhä Joosef, Maramureşin piispa

Joosef Stoica syntyi pienessä kylässä Nǎsǎudin alueella nykyisessä Pohjois-Romaniassa. Hänen vanhempansa olivat hurskaita ortodokseja. Joosef perehtyi ortodoksisuuteen pappien ja munkkien opastuksella Maramureşin kirkoissa ja skiitoissa. Hän alkoi jo varhain tuntea kutsumusta kirkon työhön. Hänet vihittiin papiksi ja muutaman vuoden kuluttua vuonna 1660 Moldavian metropoliitta Dosoftei vihki hänet Maramureşin piispaksi. Joosef sai tehtäväkseen vaalia kirkkokansassaan uskon puhtautta. Tämä ei ollut helppoa, sillä ortodoksisuuteen vihamielisesti suhtautuvat tahot vaikeuttivat ortodoksipiispojen toimintaa, niin että heidät usein karkotettiin piispaistuimeltaan jo parin vuoden kuluttua.

Joosef perusti piispanistuimensa ensiksi Pyhän Mikaelin luostarin yhteyteen Periin. Kun luostarin toiminta lakkasi, hän siirtyi Hustin kaupunkiin. Piispuutensa loppuajan hän piti piispanistuintaan Giulestin ja Budestin luostareissa Maramureşin alueella. Pyhä Joosef tunsi suurta rakkautta ja myötätuntoa kaittaviaan kohtaan. Hän puolusti väsymättä ortodoksista oppia katolisia vastaan aikana, jolloin romanialaisten uskonnollinen yhtenäisyys Transilvaniassa oli rikkoutunut. Voimiaan säästämättä hän vieraili seurakunnissa. Hän pyrki vahvistamaan kansan yhteyttä ortodoksisiin pappeihin opettamalla uskovia niin kirjallisesti kuin suullisesti. Hänen ansiostaan alueen ortodoksit pysyivät uskollisina omalle uskolleen ja perinteelleen.

Vuonna 1701 Joosef kutsuttiin Wieniin, missä häntä painostettiin luopumaan ortodoksisesta uskosta. Hän torjui ehdotuksen esittäen vastalauseensa niille, jotka olivat petollisesti käännyttäneet Transilvanian ortodokseja pois isiensä perinteestä. Hän vaati oikeutta häpeällisten syytösten edessä, jotka oli nostettu hänen karkottamisekseen piispanistuimeltaan. Pian hänestä kuitenkin levitettiin uusia syytöksiä, joiden tarkoituksena oli tahrata hänen maineensa. Hänet kutsuttiin valtionoikeuden eteen Sibiun kaupunkiin Transilvaniaan. Pyhä Joosef esiintyi oikeuden edessä arvokkaasti ja rohkeasti. Hänet vangittiin, mutta Maramureşin kansan ja papiston vaatimuksesta hänet päästettiin vapaaksi.

Maaliskuussa 1715 Joosefin viholliset turvautuivat samoihin valheellisiin syytöksiin, joita he olivat aiemmin käyttäneet pyhiä piispoja Iorest-Eliasta ja Savasta vastaan. Hänet vangittiin ilman oikeudenkäyntiä Hustissa. Maramureşin kristityt nousivat välittömästi vaatimaan piispansa vapauttamista. Vuoden loppuun mennessä pyhä Joosef vapautettiin, mutta hänelle ei annettu lupaa toimittaa jumalanpalveluksia eikä hoitaa piispallisia tehtäviä. Vuonna 1711 hän pääsi palaamaan piispanistuimelleen, mutta menehtyi pian siirtyen monien koettelemusten ja kärsimysten keskeltä pyhien kuoroihin. Romanian kirkko kanonisoi pyhän Joosefin, Maramureşin piispan vuonna 1992.