Pyhä Hilarius, Rooman paavi

Sardiniassa syntynyt Hilarius palveli kirkkoa Roomassa diakonina. Hän oli mukana delegaatiossa, joka edusti Roomaa teologisissa keskusteluissa Efesoksessa vuonna 449. Rooman ylivaltapyrkimykset herättivät idässä sellaista kiukkua, että Hilarius joutui pakenemaan kokouksesta. Kun Rooman paavi Leo Suuri kuoli vuonna 461, Hilarius valittiin hänen seuraajakseen. Hilarius osoittautui suuren edeltäjänsä arvolliseksi seuraajaksi. Hänen ohjenuoranaan oli pitää Herran papit mahdollisimman yksimielisinä, niin ettei kirkossa ajettaisi henkilökohtaisia etuja vaan Kristuksen asiaa. Hän kutsui koolle kirkolliskokouksen (465), jossa lännen piispat yhdenmukaistivat kanonisia käytäntöjä.

Pyhä Hilarius rakennutti Roomaan kolme kappelia, joista kaksi on säilynyt meidän aikaamme asti. Ne ovat Lateraanikirkon baptisteriumin sivukappelit, joista itäpuolella oleva on omistettu Hilariuksen suojelijalle evankelista Johannekselle ja länsipuolinen Johannes Kastajalle. Lisäksi Hilarius kunnostutti lukuisia kirkkoja ja rakennutti kaksi kirjastoa ja julkisen kylpylän. Pyhä Hilarius nukkui pois vuonna 468. Hänet haudattiin Pyhän Laurentiuksen kirkkoon Rooman Veranoon.