Pyhä Hegesippos Jerusalemilainen

Jerusalemilainen pyhä Hegesippos eli 100-luvulla ja oli mahdollisesti syntynyt jo ensimmäisen vuosisadan lopulla. Hän oli syntyperältään juutalainen, mutta kääntyi kristityksi. Kääntymyksensä jälkeen Hegesippos matkusti Jerusalemista Roomaan, jossa hän eli lähes kaksikymmentä vuotta.

Vuoden 177 tienoilla Hegesippos palasi synnyinseuduilleen. Matkalla Roomasta Jerusalemiin hän vieraili kaikissa merkittävimmissä kirkollisissa keskuksissa, jotka sattuivat hänen tielleen. Hegesippos iloitsi siitä, että kaikkialla hän kohtasi uskon yhteyttä. Pyhä Hegesippos nukkui kuolonuneen korkeassa iässä vuoden 180 tienoilla.

Hegesippos kirjoitti viisi kirjaa kirkon historiasta. Teokset käsittelivät kristillisen kirkon elämää Kristuksen kuolemasta aina pyhän Eleutherioksen piispankauteen Roomassa (171–185). Muun muassa pyhä Hieronymus (15.6.) suositteli Hegesippoksen teosten lukemista. Myös kirkkohistorioitsija Eusebios käytti runsaasti Hegesippoksen kirjoituksia omassa Kirkkohistoriassaan. Valitettavasti ainostaan muutama luku Hegesippoksen viidestä kirjasta on säilynyt meidän päiviimme.

Hegesippoksen nimissä kirjoitettiin pari sataa vuotta myöhemmin Jerusalemin hävitystä käsittelevä historiikki, joka oli mukaelma historioitsija Josefuksen kirjoituksista.