Pyhä Fulbert, Chartresin piispa

Pyhä Fulbert syntyi Italiassa 900-luvun puolivälin jälkeen. Vartuttuaan hän meni Rheimsiin opiskelemaan. Fulbertin opinnot etenivät hyvin ja hän tuli pian tunnetuksi oppineisuudestaan. Fulbertin matematiikan ja filosofian opettaja Gerbert d’Aurillac (n. 946–1003) arvosti oppilaansa taitoja suuresti. Kun Gerbert valittiin Rooman paaviksi vuonna 999, hän halusi Fulbertin työskentelemään rinnalleen Roomaan. Paavina Gerbert otti nimekseen Sylvester II.

Neljän vuoden kuluttua paavi Sylvester II kuoli, ja Fulbert palasi Ranskaan. Siellä hänet vihittiin pappeuden eri asteisiin ja asetettiin Chartresin katedraalikoulujen johtajaksi. Fulbertin aikana näiden koulujen maine kasvoi, ja Chartresista tuli Ranskan arvostetuin koulutuskeskus. Katedraalikouluihin saapui oppilaita jopa ulkomailta – Italiasta, Saksasta ja Englannista.

Vuonna 1007 Fulbert valittiin Chartresin piispaksi. Hänestä tuli vaikutusvaltainen henkilö, ja monet tukeutuivat hänen viisauteensa. Ranskan hengelliset ja maalliset johtajat kääntyivät hänen puoleensa saadakseen ohjausta erilaisissa asioissa. Fulbert itse kuitenkin koki olevansa arvoton korkeaan asemaansa. “Minä olen hyvin suuren kirkon hyvin pieni piispa”, hän tapasi sanoa.

Pian Fulbertin piispaksi valinnan jälkeen Chartresin katedraali paloi. Fulbert käynnisti heti uuden kirkon rakennustyöt. Vaikutusvaltaiset ihmiset, joiden joukossa oli myös ulkomaalaisia hallitsijoita, lahjoittivat rahaa tähän hankkeeseen. Piispuutensa aikana Fulbert kirjoitti myös useita hymnejä Jumalansynnyttäjälle, jota hän kunnioitti suuresti. Hänen kirjoituksistaan on säilynyt muun muassa 27 hymniä, liturgisia tekstejä ja yhdeksän opetuspuhetta, joista viisi käsittelee Jumalanäitiä, sekä 140 kirjettä, joissa käsitellään muun muassa jumalanpalveluselämää ja kirkon käytännön ongelmia. Hän opetti myös pyhästä Kolminaisuudesta, Kristuksen ihmiseksitulosta ja pyhästä eukaristiasta. Pyhä Fulbert toimi Chartresin piispana lähes kahdenkymmenenkahden vuoden ajan. Hän nukkui kuolonuneen vuonna 1029.