Pyhä Filogonos, Antiokian arkkipiispa

Pyhä Filogonos toimi asianajajana Antiokiassa. Luonnostaan lahjakkaana hän oli jo nuoresta lähtien perehtynyt eri tieteisiin sekä kristinuskon totuuksiin. Hän oli avioliitossa ja hänellä oli tytär. Hän käytti kaunopuheisuuttaan ja tietojaan puolustaakseen niitä, jotka olivat kärsineet tuomioistuimessa vääryyttä, sekä kaikkia sorrettuja. Hänen elämäntapansa olivat puhtaat ja siveelliset. Niinpä häntä pidettiin soveliaana myös kirkolliseen virkaan ja hänet valittiin Antiokian piispaksi. Näin hänen tehtäväkseen tuli rukouksillaan puolustaa laumaansa korkeimman Tuomarin edessä.

Vaikka varsinaiset vainot olikin jo lopetettu Filogonoksen noustessa piispanistuimelle vuonna 314, niiden mainingit vaikuttivat vielä kirkon elämässä. Lisäksi alkoi ilmetä harhaoppeja; etenkin areiolaisuus pakotti Filogonoksen taistelemaan jatkuvasti uskon totuuden ja kirkon ykseyden puolesta. Siinä hän onnistui niin hyvin, että pyhä Johannes Krysostomos (13.11.) piti myöhemmin ylistyspuheen hänen kunniakseen.

Pyhä Filogonos antoi sielunsa Herran käsiin vuonna 324. Hänen kuolemansa jälkeen kokoontunut piispojen synodi valitsi hänen seuraajakseen pyhän Eustathioksen (21.2.) ja julisti mahdollisimman selkein sanakääntein uskoa Herraan Jeesukseen Kristukseen, Isän ikuiseen luomattomaan Sanaan ja ainoaan Poikaan. Näin se valmisti tietä ensimmäiselle yleiselle kirkolliskokoukselle, joka pidettiin Nikeassa vuonna 325.