Pyhä Celestinus I, Rooman piispa

Pyhä Celestinus syntyi 300-luvulla Roomassa. Hänen lapsuudestaan ei tiedetä mitään muuta kuin hänen isänsä nimi, Priscus. Ilmeisesti Celestinus vietti jonkin aikaa Milanossa pyhän Ambrosiuksen oppilaana (7.12.). Celestinus sai erinomaisen koulutuksen. Hänen filosofian tietämyksensä oli laaja, mutta eniten hän nautti pyhien kirjoitusten tutkimisesta.

Pyhän Innocentius I:n ollessa Rooman piispana (401–417) Celestinus toimi hänen diakoninaan. Hurskas ja teologisesti oppinut Celestinus oli myös pyhän Augustinuksen (15.6.) ystävä. Ystävykset kävivät kirjeenvaihtoa, ja Augustinuksen kirje juuri Rooman piispaksi valitulle Celestinukselle on säilynyt meidän päiviimme.1

Celestinus nousi Rooman piispanistuimelle vuonna 422. Huolimatta tuolloin vallinneesta sekavasta kirkollisesta tilanteesta ja opillisista riidoista Celestinuksen valinta piispanistuimelle oli yksimielinen. Tämän vuoksi Augustinus saattoi aloittaa kirjeensä juhlavasti: “Aivan ensimmäiseksi haluan onnitella sinua siitä, että meidän Herramme Jumala on, kuten olemme kuulleet, asettanut sinut kunnioitettavalle istuimelle, jolla saat istua ilman että Hänen kansassaan olisi minkäänlaista hajaannusta.”2

Piispuutensa aikana Celestinus kamppaili oikean uskon puolesta. Hän taisteli erityisesti pelagiolaisuutta vastaan. Celestinus joutui myös vedetyksi mukaan ajan kristologisiin kiistoihin, joita kävivät Nestorios Konstantinopolilainen (428–431) ja Kyrillos Aleksandrialainen (412–444). Vuonna 430 järjestämässään paikallisessa kirkolliskokouksessa Celestinus tuomitsi harhaopiksi nestoriolaisuuden, josta hän sai tietonsa lähinnä Kyrillokselta. Seuraavana vuonna Celestinuksen kolme lähettilästä osallistui Efeson ekumeeniseen kirkolliskokoukseen, jossa Rooman piispan kanta pysyi edelleen suosiollisena Kyrillokselle. Kokouksen jälkeen Celestinus lähetti keisari Teodosios II:lle, patriarkka Maksimianokselle (431–434) sekä kaikille konstantinopolilaisille kirjeen, jossa hän totesi olevansa iloinen oikean uskon voitosta.

Celestinus toimi Rooman piispana noin kymmenen vuoden ajan. Tuona aikana hän korjautti vuonna 410 vaurioituneen kirkon, joka tunnetaan nimellä Santa Maria in Travestere. Tämän lisäksi Celestinuksen aikana alettiin rakentaa uutta kirkkoa Pyhän Sabinan kunniaksi. Celestinus tuli tunnetuksi myös kirkollisen järjestyksen ylläpitäjänä. Hän kirjoitti kanonisista seikosta muun muassa Illyrian, Wienin ja Narbonnen sekä Apulian ja Calabrian piispoille. Hän kehotti kaikkia piispoja pitämään kiinni kirkon kanonisesta perinnöstä ja järjestyksestä.

Piispuutensa aikana Celestinus toimi aktiivisesti evankeliumin levittämiseksi. Vuonna 431 hän lähetti pyhän Palladiuksen lähetyspiispaksi Irlantiin. Palladius kuoli kuitenkin pian. Viimeisenä piispallisena tehtävänään, vain muutamia päiviä ennen kuolemaansa Celestinus lähetti Palladiuksen seuraajaksi pyhän Patrikin (17.3.), joka tuli tunnetuksi Irlannin apostolina.

Pyhä Celestinus I nukkui rauhassa kuolonuneen vuonna 432. Hänen tarkka kuolinpäivänsä on epäselvä. Ortodoksisessa kirkossa Celestinusta muistellaan 8. huhtikuuta. Roomalaiskatolisessa kirkossa hänen muistopäiväänsä vietetään 6. huhtikuuta. Hänen kuolinpäiväkseen on eräissä myöhemmissä lähteissä mainittu 27.7., ja hänen muistoaan on vietetty myös 1.8.


1 Augustinus: Kirje 209 (Nicene and Post-Nicene Fathers, First Series, Vol 1).

2 Augustinus: Kirje 209.