Pyhä Auksibios, Soloin piispa

Pyhä Auksibios syntyi ensimmäisellä vuosisadalla varakkaaseen roomalaiseen perheeseen. Jo nuorena hän oli kuullut Kristuksesta ja tahtoi palvella häntä. Vanhemmat tahtoivat hänen solmivan avioliiton, mutta hän pakeni kotoaan ensin Rhodokselle ja sieltä Kyprokselle Soloin kaupunkiin. Siellä hänet kastoi apostoli Barnabaksen sisarenpoika Markos, joka opetti hänelle, miten evankeliumia julistetaan. Myöhemmin Markos vihki hänet kaupungin piispaksi, vaikka siellä oli kristittyjä vain kourallinen.

Apostoli Paavalikin oli kuullut Auksibioksesta ja apostoli Barnabaksen marttyyrikuoleman jälkeen lähetti tälle pyhän piispa Herakleideksen välityksellä sanan, että tämän tuli tästä lähtien saarnata kristinuskoa entistä avoimemmin. Auksibioksen saarnat, jotka Pyhä Henki vahvisti ihmeillä, tuottivat pian hedelmää, ja vähitellen lähes koko kaupunki kääntyi kristinuskoon. Hänen veljensä Themistagoras kuuli hänen toiminnastaan ja saapui vaimonsa kanssa Soloihin ottaakseen vastaan kristinuskon. Auksibios kastoi heidät ja vihki veljensä papiksi.

Toimittuaan menestyksekkäästi piispana lähes 50 vuotta pyhä Auksibios tunsi loppunsa lähestyvän. Hän kutsui luokseen papistonsa, kehotti heitä pysymään lujina apostolien opetuksessa ja nimitti seuraajakseen itse kastamansa kristityn, jolle oli antanut oman nimensä. Vaihdettuaan pappiensa kanssa rauhansuudelman ja siunattuaan paikalle kokoontuneet uskovat pyhä Auksibios antoi sielunsa Jumalalle. Hänen haudastaan tuli heti ihmeiden lähde, josta vuoti runsaasti parannuksia sairaille.