Pyhä Asterios Amasealainen

Pyhä Asterios opiskeli nuoruudessaan retoriikkaa ja lakitiedettä ja toimi jonkin aikaa lakimiehenä, mutta siirtyi sitten kutsumukselleen kuuliaisena Jumalan lain palvelukseen. Hänestä tuli piispa Amaseaan Vähän-Aasian Pontoksessa. Piispa Asterios tunnettiin taitavana saarnaajana, jonka puhe suorastaan tihkui Pyhän Hengen voimaa. Hänen tyylinsä oli hienostunutta mutta ilmaisunsa luontevaa ja sanomansa elävää. Pyhän Asterioksen saarnoista 21 on säilynyt meidän aikoihimme saakka. Niissä hän kehottaa olemaan antelias köyhille ja kunnioittamaan pyhiä. Osa opetuspuheista käsittelee kirkollisia juhlia: pääsiäistä, joulua, epifaniaa ja marttyyrien juhlia.

Saarnatessaan Asterios kääntyy marttyyrien puoleen sanoen: ”Te, jotka olette kärsineet Kristuksen tähden, rukoilkaa sairaudesta kärsivien puolesta. Kohottakaa rukous kristiveljienne ja -sisarienne puolesta sillä mahtavalla voimalla ja luottamuksella, joka teillä on. Vaikka olette nyt kaukana täältä, te tiedätte miltä kärsivistä ja sairastavista ihmisistä tuntuu täällä maan päällä. Te itse turvauduitte teitä edeltäneiden marttyyrien esirukouksiin, kunnes teistä itsestännekin tuli marttyyreita. Mitä te pyysitte, sen te saitte omaksenne, auttakaa nyt vuorostanne meitä. Pyytäkää marttyyrikruunuunne vedoten meille sitä, mikä on meille eduksi.”

Pyhä Asterios kuoli vuoden 410 tienoilla.