Pyhä apostoli Kleopas, Herran sukulainen

Pyhä Kleopas oli yksi seitsemästäkymmenestä Herran opetuslapsesta. Hän kuului Herran sukulaisiin, sillä Joosef, Jumalansynnyttäjän kihlaaja, oli hänen veljensä. Kleopas oli naimisissa, ja hänen vaimonsa Maria oli siis Jumalansynnyttäjän käly. Tämä Maria oli yksi mirhantuojanaisista, ja pyhä kirkko muistelee häntä 23.5. Kleopaksella ja Marialla oli Simeon-niminen poika, Herran serkku.

Herran ylösnousemuksen päivänä Kleopas oli kävelemässä Jerusalemista kohti Emmausta apostoli Luukkaan kanssa, kun Kristus ilmestyi heille. He keskustelivat Herran kärsimyksestä, mutta heidän silmänsä olivat sokaistuneet eivätkä he kyenneet tunnistamaan Häntä. Herra kyseli heiltä, mitä oli tapahtunut, aivan kuin olisi ollut täysin tietämätön, ja Kleopas vastasi: ”Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut.” He selittivät, minkälaisten juonien uhriksi oli joutunut se, jonka he olivat toivoneet olevan Messias ja Israelin lunastaja. He kertoivat myös, kuinka mirhantuojanaiset olivat väittäneet Hänen nousseen kuolleista, mitä heidän oli kuitenkin vaikea uskoa. Silloin Herra sanoi heille: ”Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.” (Luuk. 24:25-26) Sitten Herra selitti heille Raamatun profetioiden perusteella Jumalan pelastussuunnitelmaa.

Illan tullen Kristus, Kleopas ja Luukas istuivat yhdessä Emmauksen lähellä eräässä talossa. Kun he alkoivat aterioida, Herra otti leivän niin kuin Hän oli ottanut sen asettaessaan ehtoollisen, kiitti Jumalaa, mursi sen ja antoi heille. Silloin Kleopaksen ja Luukkaan silmät avautuivat ja he tunsivat hänet, mutta samassa Hän katosi heidän näkyvistään. Näin Herra todisti kaikille sukupolville, että Hänen läsnäolonsa pyhässä eukaristiassa on todellinen merkki Hänen ylösnousemuksestaan. Nyt Luukas ja Kleopas ymmärsivät, miksi heidän sydämensä oli kuin tulessa silloin kun Hän oli selittänyt heille kirjoituksia tiellä. He palasivat Jerusalemiin muiden opetuslasten luo ja kertoivat, mitä oli tapahtunut. (Luuk. 24:13-35)

Kun Herran veli apostoli Jaakob oli murhattu vuonna 62, ne Herran sukulaiset ja opetuslapset, jotka olivat vielä elossa, kokoontuivat valitsemaan Jaakobille seuraajaa. He päättivät yksimielisesti, että Jerusalemin toiseksi piispaksi tuli apostoli Kleopaksen poika Simeon. Pyhän apostoli Kleopaksen elämän loppuvaiheista ei ole säilynyt tietoa. Hymnografi Gerasimos Pyhän Annan pienestä skiitasta on kirjoittanut rukouspalveluksen hänen kunniakseen.