Pappismarttyyri Gabriel, Ganoksen ja Khoran piispa

Turkkilaiset hirttivät patriarkka Parthenios III:n (24.4.) Lasaruksen lauantaina vuonna 1657, ja hänelle tarvittiin seuraaja. Gabriel oli tuohon aikaan Ganoksen ja Khoran piispa Traakiassa. Omasta tahdostaan tai mahdollisesti turkkilaisten tukemana hän nousi patriarkan istuimelle laittomasti ilman kirkollisia vaaleja ja otti nimekseen Gabriel II. Toiset piispat alkoivat kuitenkin protestoida, ja jo kahdentoista päivän kuluttua hänet syrjäytettiin. Tilalle valittiin kanonisella äänestyksellä Prusan metropoliitta, josta tuli patriarkka Parthenios IV. Gabriel siirrettiin hoitamaan Prusan hiippakuntaa. Vaikkakin Gabriel menetteli väärin käyttäessään turkkilaisten valtaa päästäkseen patriarkaksi, hänen myöhempi urhea marttyyrikilvoituksensa pyyhki pois tämän synnin.

Kahden vuoden kuluttua Gabriel kastoi kristityksi kääntyneen juutalaisen. Muut juutalaiset suuttuivat tästä ja ilmoittivat visiirille, että piispa Gabriel oli kastanut muslimin. Visiiri muistutti piispaa, että muslimin käännyttämisestä kristinuskoon seuraa kuolemanrangaistus, jonka voi välttää ainoastaan kääntymällä islamiin. Gabriel puolustautui sanoen, ettei hänen kastamansa henkilö ollut muslimi, ja lisäsi: ”En koskaan käänny islamiin vain pelastaakseni henkeni. Ikinä en kiellä Herraa Jeesusta Kristusta vaan olen valmis kuolemaan Hänen nimensä tähden, en vain kerran vaan mikäli mahdollista vaikka sata kertaa.”

Visiiri luovutti piispa Gabrielin kidutettavaksi, mutta hän kesti kärsimykset iloiten ja rukoili Jumalaa vahvistamaan häntä loppuun saakka. Kun kidutukset eivät tuottaneet toivottua tulosta, visiiri antoi käskyn hirttää hänet. Näin piispa Gabriel sai marttyyrikruunun. Tämä tapahtui vuonna 1659.