Kyzikoksen yhdeksän pyhää marttyyria Teognis, Rufus, Antipatros, Teostikhos, Artemas, Magnos, Teodulos, Thaumasios ja Filemon

Kristuksen marttyyri Teognis ja hänen kanssaan marttyyrikilvoituksen kärsineet Rufus, Antipatros, Teostikhos, Artemas, Magnos, Teodulos, Thaumasios ja Filemon elivät 200-luvun lopulla ja olivat kotoisin eri paikkakunnilta. Heidät vangittiin kristittyjen vainon aikana ja tuotiin kuulusteltaviksi Kyzikokseen. Kun heiltä tiedusteltiin heidän uskoaan, he vastasivat rohkeasti uskovansa Kristukseen ja pilkkasivat pakanallista eksytystä. Heitä rangaistiin erilaisilla kidutuksilla, mutta he eivät suostuneet kumartamaan epäjumalia. He antoivat itsensä eläviksi uhreiksi elävälle Jumalalle ja heidät kaikki mestattiin miekalla. Kuolemansa jälkeen Kyzikoksen marttyyreista on tullut maksuttomia lääkäreitä niille, jotka uskoen turvautuvat heidän esirukouksiinsa. Kreikkalaisessa kalenterissa heidän muistopäivänsä on 28.4.