Hurskas keisarinna Eudokia

Eudokia oli huomattavan ateenalaisen filosofin tytär, joka oli saanut hyvän kasvatuksen ja koulutuksen. Kun hän pyysi suojelusta keisari Teodosios II:n sisarelta Pulkherialta, hänet esiteltiin hovissa, missä hän sai ihailevaa huomiota sekä viehättävyytensä että viisautensa ansiosta. Kun patriarkka Attikos (8.1.) oli kastanut Eudokian, tämä solmi avioliiton keisari Teodosioksen kanssa (421) ja sai keisarinnana arvonimen augusta.

Keisarinna Eudokia ystävystyi Konstantinopolissa pyhittäjä Melania Roomalainen Nuoremman (31.12.) kanssa ja alkoi pitää häntä hengellisenä äitinään. Melanian suosituksesta Eudokia teki vuonna 438 pyhiinvaellusmatkan Jerusalemiin, jossa hän teki suuria lahjoituksia. Keisarinna oli läsnä ensimmäisen marttyyri Stefanokselle omistetun kirkon vihkimisessä, jonka toimitti pyhä Kyrillos Aleksandrialainen, ja sai mukaansa pyhän Stefanoksen reliikin. Seuraavana päivänä Eudokia kävi muissa pyhissä paikoissa Öljymäellä.

Vuonna 442 keisarinna Eudokia karkotettiin väärien syytösten takia Palestiinaan, missä hän eli kuolemaansa saakka. Hän rakennutti sinne kirkkoja ja rohkaisi ihmisiä tekemään pyhiinvaellusmatkoja. Koska hän ihaili munkkeja ja erityisesti pyhää Euthymios Suurta (20.1.), hän rakennutti itselleen tornin lähelle tämän luostaria. Se tunnettiin nimellä Eudokian torni. Kalkedonin kirkolliskokousta seuranneina vaikeina aikoina Palestiinan munkit jakaantuivat eri leireihin. Eudokia kysyi neuvoa pyhältä Simeon Styliitalta, joka vastasi: ”Teillä on siellä Euthymios Jumalankantaja. Seuratkaa hänen opetustaan ja kehotuksiaan, niin pelastutte!” Luottaen pyhään Euthymiokseen Eudokia palasi Kalkedonin tunnustuksen hyväksyvien ortodoksien leiriin ja vaipui rauhassa kuolonuneen vuonna 460. Hänen ruumiinsa siirrettiin myöhemmin Konstantinopoliin Pyhien apostolien kirkkoon