Hurskaat hallitsijat Markianos ja Pulkheria

Kun keisari Teodosios II vuonna 450 kuoli yllättävällä tavalla pudottuaan hevosen selästä, valta siirtyi hänen viisaalle ja hyveelliselle sisarelleen Pulkherialle (10.9.), joka oli aikaisemminkin huolehtinut valtakunnan hallinnosta Teodosioksen ollessa alaikäinen. Eunukki Khrysafios oli juonitteluillaan syrjäyttänyt hänet yllytettyään Teodosioksen ottamaan vallan käsiinsä jo ennen täysi-ikäiseksi tuloaan. Eräs tuhoisa seuraus tästä oli Efesokseen vuonna 449 kokoontunut rosvosynodi ja sen jälkeiset mellakat.1

52-vuotias Pulkheria oli antanut neitsyyslupauksen, mutta toisaalta hän ymmärsi, että laajan valtakunnan hallinnossa hänellä täytyi olla puoliso rinnallaan ja apunaan. Hän valitsi tähän asemaan 57-vuotiaan lesken Markianoksen, jolla oli ensimmäisestä avioliitostaan yksi tytär ja joka vaimonsa kuoleman jälkeen vietti hurskasta elämää eikä ajatellut uutta avioliittoa. Markianos vannoi kunnioittavansa Pulkherian neitsyyslupausta, ja niin nämä kaksi älykästä ja harrasta ihmistä yhdistivät voimansa valtakunnan parhaaksi.

Tärkeimmäksi tehtäväkseen hallitsijapari näki ortodoksisen uskon puolustamisen ja rauhan palauttamisen kirkkoon. Paavi Leon ja Konstantinopolin patriarkan suostumuksella he kutsuivat koolle vuonna 451 neljännen yleisen kirkolliskokouksen Khalkedonin Pyhän Eufemian kirkkoon. Heidän johdollaan kokouksen 630 pyhää isää mitätöivät Efesoksen rosvosynodin päätökset, palauttivat edesmenneen patriarkka Flavianoksen kunnian ja julistivat ortodoksiseksi dogmiksi uskon Kristuksen yhteen persoonaan, jossa on kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Samassa kokouksessa monofysitismin isähahmo Eutykhes ja sen pääkannattaja Dioskoros ja heidän seuraajansa erotettiin kirkosta.

Tämän jälkeen Markianos ja Pulkheria hallitsivat keisarikuntaa oikeudenmukaisesti ja viisaasti. He säätivät oikeamielisiä lakeja, taistelivat Attilan johtamia hunneja vastaan, perustivat sairaaloita, turvakoteja, vierasmajoja ja muita hyväntekeväisyyslaitoksia ja rakennuttivat loistavia kirkkoja. He rakennuttivat Blahernan mahtavan Jumalanäidin kirkon, jossa vuosisatojen ajan säilytettiin Jumalanäidin viittaa ja vyötä. Tässä sittemmin tuhoutuneessa kirkossa säilytettiin myös Edessasta Konstantinopoliin siirrettyä käsittätehtyä Kristuksen ikonia.

Kansalle hallitsijapari oli hyvän ja hurskaan elämän esikuvana. Kirkollisissa ristisaatoissa he vaelsivat jalkaisin eikä kantotuolissa, kuten muilla hallitsijoilla oli ollut tapana, joten patriarkkakin joutui noudattamaan heidän esimerkkiään.

Koristeltuaan sielunsa oikean uskon ja hyvien tekojen kuihtumattomilla seppeleillä Markianos ja Pulkheria lähtivät tästä elämästä. Pyhä Pulkheria siirtyi Herran luo 55-vuotiaana vuonna 453. Neljä vuotta hänen jälkeensä pyhä Markianos lähti tästä maailmasta 64 vuoden iässä.


1 Ks. pyhä Flavianos (16.2.).