Abba Ibistion

Abba Ibistion on 300- ja 400-lukujen taitteen Egyptissä kilvoitelleita erämaaisiä. Hänet tunnetaan seuraavasta anekdootista. Kerran veli tuli abba Poimenin luo ja sanoi hänelle: ”Mitä tekisin, isä, sillä haureus ahdistaa minua? Katso, menin abba Ibistionin tykö, ja hän sanoi minulle: Sinun ei pidä antaa sen viipyä itsessäsi.” Abba Poimen sanoi hänelle: ”Abba Ibistionin teot ovat ylhäällä enkelten kanssa, eikä hän huomaa, että minä ja sinä olemme haureudessa. Mutta ole rohkea, sillä jos munkki pitää kiinni vatsastaan ja kielestään ja outona elämisestä, ei hän kuole.”