Ortodoxa kyrkan i Finland är en autonom lokal ortodox kyrka i Konstantinopels patriarkat. Patriarkatet leds sedan år 1991 av den ekumeniska patriarken Bartholomeos. Finlands ortodoxa kyrka leds av ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland.

Den ortodoxa kyrkan i Finland är indelad i tre stift. Helsingfors stift leds av ärkebiskop Leo, Uleåborgs stift leds av metropolit Elia, och Kuopios och Karelens stift av metropolit Arseni.

Hela Finland är indelat i 12 församlingar som ofta täcker flera städer och kommuner och har kyrkobyggnader och verksamhet på flera orter. Sammanlagt finns det ungefär 170 ortodoxa kyrkor och kapell i Finland. Den ortodoxa kyrkan har ungefär 60 000 medlemmar och har en offentligrättslig status i Finland.

Det finns två ortodoxa kloster i Finland. Valamo kloster är helgat åt Kristi förklaring och har en liten gemenskap av munkar i Heinävesi, där också Lintula nunnekloster fungerar. Lintula är helgat åt den heliga Treenigheten. Båda klostren flyttade från Karelen i samband med det andra världskriget. Båda klostren välkomnar gärna pilgrimer och turister. Läs mer: www.valamo.fiwww.lintulanluostari.fi

Information om svenskspråkiga radioandakter och –gudstjänster finns här: https://www.ort.fi/jumalanpalvelukset-ja-hartaudet-radiossa-ja-televisiossa

Är du intresserad av att bli medlem i den ortodoxa kyrkan eller har du frågor om den ortodoxa kyrkan? Ta gärna kontakt med Maria Hattunen (maria.hattunen@ort.fi, tel.; +358 40 482 9240).

Kontaktuppgifter:

Ämbetsbetyg och släktutredningar
tel. + 358 40 358 3625
fax + 358 206 100 202
keskusrekisteri@ort.fi

Kyrkostyrelsens kansli
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
Finland
kirkollishallitus@ort.fi

Helsingfors stift
Elisabetsgatan 29 A 8
00170 Helsingfors
Finland
tel.: + 358 206 100 240
helsingin.hiippakunta@ort.fi

Leo, ärkebiskop av Helsingfors och hela Finland
arkkipiispa.leo@ort.fi

Andreas Salminen
Protodiakon, sekreterare
tel.: +358 400 185739
andreas.salminen@ort.fi

Uleåborgs stift
Nummikatu 30 B 16
90100 Uleåborg
Finland
tel.: + 358 40 8618412
oulun.hiippakunta@ort.fi

Elia, metropolit av Uleåborg
tel. + 358 50 3520735
metropoliitta.elia@ort.fi

Kuopios och Karelens stift
Karjalankatu 1
70110 Kuopio
Finland
tel.: +358 206 100230
kuopionjakarjalan.hiippakunta@ort.fi

Arseni, metropolit av Kuopio och Karelen
tel.: +358 50 3110349
metropoliitta.arseni@ort.fi