Finlands ortodoxa kyrka är en självständig ortodox kyrka, ansluten till Konstantinopels patriarkat. Kyrkans överhuvud är Leo, ärkebiskop över Karelen och hela Finland.

Finlands ortodoxa kyrka omfattar cirka 60 000 medlemmar. Landet är indelat i 21 ortodoxa församlingar. Antalet kyrkor och bönehus är cirka 150. I administrativt hänseende är det ortodoxa kyrkosamfundet indelat i Karelska stiftet, Helsingfors stift och Uleåborgs stift.

Karelska stift

Karjalankatu 1

70110 Kuopio

Finland

tel.: + 358 206 100 230

karjalan.hiippakunta@ort.fi

 

Leo, ärkebiskop över Karelen och hela Finland

tel.: + 358 206 100 230

arkkipiispa.leo@ort.fi

 

Helsingfors stift

Kallvikinniementie 35

00980 Helsingfors

Finland

tel.: + 358 400 185739

helsingin.hiippakunta@ort.fi

 

Metropolit Ambrosius

tel.: 0400 185739

metropoliitta.ambrosius@ort.fi

 

Uleåborgs stift

Nummikatu 30 B 16

90100 Oulu

Finland

tel.: + 358 40 8618412

oulun.hiippakunta@ort.fi

 

Metropolit Elia

tel. 050 3520735

metropoliitta.elia@ort.fi

 

Kyrkostyrelsens kansli

Karjalankatu 1

70110 Kuopio

Finland

kirkollishallitus@ort.fi

 

Ämbetsbetyg och släktutredning

tel. + 358 206 100 203

fax + 358 206 100 202

keskusrekisteri@ort.fi