Ukrainan ortodoksinen kirkko: ”Pahaa täytyy kutsua pahaksi ja valhetta valheeksi”

EKK:n delegaatio Kiovassa Ukrainan ortodoksisen kirkon päämiehen virka-asunnossa
Euroopan kirkkojen konferenssin delegaatio tapaamassa Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia Kiovassa 10.4.2024.

Euroopan kirkkojen konferenssin delegaatio vierailee parhaillaan Ukrainassa. Matkalle osallistuu myös konferenssin hallituksen jäsen, Suomen ortodoksista kirkkoa edustava TM Maria Mountraki.

10.4. valtuuskunta tapasi sekä Ukrainan eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen konferenssin että Euroopan kirkkojen konferenssin jäseneksi syyskuussa 2023 hyväksytyn Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia.

Ukrainan ortodoksisen kirkon päämiehen, metropoliitta Epifanioksen virka-asunnossa järjestettyyn tapaamiseen osallistui useita Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia – heidän joukossaan juuri äsken Suomessa vieraillut isä Orest Zhyhalo.

Tapaamisen alussa metropoliitta Epifanioksen sihteeri, arkkipiispa Agapit kiitti vieraita heidän rohkeudestaan vierailla Ukrainassa Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen aikana. Samalla hän kertoi Ukrainan ortodoksisen kirkon sitoutumisesta Euroopan kirkkojen konferenssin työhön.

Tapaamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota venäläinen maailma -oppiin (Русский мир) ja sen torjumiseen.

Kirill Gundjajev siunaa ukrainalaisten tappamisen kutsuen sitä ”pyhäksi sodaksi”, joka on itse asiassa venäläinen maailma -ideologian ruumiillistuma. Haluamme ihmisten tietävän ja ymmärtävän tämän kaikkialla maailmassa. Toimimme yhtenäisyyden ja rauhan puolesta, mutta myös totuuden puolesta, koska pahaa täytyy kutsua pahaksi ja valhetta valheeksi, totesi arkkipiispa Agapit.

Kuva: Ukrainan ortodoksinen kirkko