Piispainkokouksen päätöksiä 7.6.

Piispainkokous käsitteli 7.6. pidetyssä istunnossa mm. papin toimeen tarvittavan kelpoisuuden hankkimiseen liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi piispainkokous keskusteli pastori Tuomas Kallosen välityksellä lähetetystä vastineesta, joka koski piispainkokouksen 14.3.2024 tekemää päätöstä ”sukupuolenvaihdoksen tehneen henkilön” avioliittoon vihkimisestä.

Piispainkokous kiitti vastineesta ja päätti laatia sen perusteella uuden, tarkemmin perustellun selonteon aiheesta.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja ja sen liitteet ovat ohessa pdf-muodossa.

Piispainkokouksen pöytäkirja_3_24_7.6.2024

Asia 30 Liite 1 Täydennysopintoväylät papin kelpoisuuteen

Asia 32 Liite 4 Vastine piispainkokouksen päätökseen 14.3.2024 transsukupuolisten ihmisten oikeudesta kirkolliseen vihkimiseen