Ortodoksia 65: Kirjoittajakutsu

Ortodoksia -aikakauskirjan toimitus kutsuu julkaisun 65. vuosikertaan kirjoituksia, jotka käsittelevät ortodoksisen kirkon jäsenyyttä teologisista ja kulttuurisista näkökulmista. Numeron tekstit voivat keskittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin: 

  • kasteen ja mirhavoitelun funktiot jäseneksi liittymisen prosessissa 
  • erilaiset käsitykset kirkon jäsenyyden luonteesta 
  • em. käsityksiä ohjaavat tekijät (kulttuuriset, poliittiset, historialliset, jne.) 
  • kirkon jäseneksi liittymisen motiivit 
  • jäseneksi liittyminen katekeettisena ja/tai sakramentaalisena prosessina 
  • jäseneksi liittyminen ja/tai jäsenyydestä eroaminen monitahoisena ilmiönä 

Tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, tutkimusesittelyitä ja kirja-arvioita. Kirjoituskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Julkaistaviksi tarjottavat tekstit tulee lähettää Ortodoksian julkaisualustan kautta viimeistään 1.1.2025.  Tutkimusartikkelit käyvät läpi tieteellisen vertaisarvioinnin. Vuosikirja julkaistaan Ortodoksisten Pappien Liiton päivillä syyskuussa 2025. Se ilmestyy myös avoimena rinnakkaisjulkaisuna Ortodoksian julkaisualustalla (https://journal.fi/ortodoksia).

Lisätietoja: päätoimittaja Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi).