Merkittävä apuraha ortodoksisen kirkkomusiikin kehittämishankkeeseen

Kulttuurikeskus Sofian säätiön hallitus on myöntänyt Riitta Bromanin rahastosta 11 000 euron apurahan ortodoksisen kirkkomusiikin kehittämishankkeeseen Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää suomenkielisen liturgisen perussävelmistön ja -ohjelmiston osaamista ja opettamista uudentyyppisellä äänitemuotoisella oppimateriaalilla, joka on avoimesti verkossa kaikkien ulottuvilla. Erityisesti se palvelee ortodoksisen kirkkomusiikin pariin tulevia uusia laulajia ja mahdollistaa kuorotoimintaa tukevan itsenäisen opiskelun myös vähäresurssisissa seurakunnissa ja pyhäkköyhteisöissä.

Hankkeen toteuttamisen vastuuhenkilönä on kirkkomusiikin apulaisprofessori Maria Takala-Roszczenko.

– Hankkeessa äänitetään kahdeksansävelmistön ja liturgian, vigilian ja toimitusten keskeisimpien veisujen stemmat ja editoidaan niistä erilaisia yhdistelmiä mahdollistamaan itsenäinen tai ryhmässä tehtävä stemmalauluharjoittelu: laulaja voi esim. täydentää omalla laulullaan kuorosatsista puuttuvan stemman, tai harjoitella stemmaansa vaimentaen tai korostaen muita stemmoja. Tämän rinnalla tallennetaan myös papiston laulullisia osia opettelun tukemista varten, kertoo Takala-Roszczenko.

Hanke lähti liikkeelle sen hahmottamisesta, että seurakuntakuoroissa laulaa laulajia, joille koko vakiintuneen repertuaarin haltuun ottaminen on iso haaste. Kuoroihin kaivataan jatkuvasti myös lisää laulajia ja varsinkin uudet laulajat tarvitsevat tukea perussävelmistön opettelussa.

– Itseäni huolettaa myös ortodoksiselle laululle ominaisen muistinvaraisuuden heikentyminen kirkossa, kun esimerkiksi stikiiroita joudutaan nuotintamaan – se ei ole traditiolle ominaista ja mielestäni paitsi köyhdyttää musiikin soveltamisen taitoa, myös tekee laulamisesta kömpelömpää kuin suoraan tekstistä laulettaessa. Muissa kirkoissa, esim. OCA:ssa (https://www.oca.org/liturgics/learning-the-tones), on olemassa vastaavia tukimateriaaleja; meilläkin näitä on tehty eri seurakunnissa jonkin verran, mutta nyt on tarkoitus luoda kattava, pysyvä, nykytekniikkaa hyödyntävä aineisto, joka olisi tarkoitus sijoittaa avoimesti saataville liturgia.fi-sivustolle.

Tavoitteena on siis aineisto, jota voidaan hyödyntää kaikilla kirkkomusiikin opiskelun tasoilla. Kun kanttorien työkenttä laajenee ja toisaalta halutaan aktivoida pyhäkköyhteisöjä myös laulamaan omissa jumalanpalveluksissaan, tällainen tukimateriaali voi toivon mukaan auttaa kanttoreita kuoroharjoitusten väleissä tai niiden yhteydessäkin, ja kuka vain voi halutessaan harjaantua laulamaan perussävelmiä eri äänissä ihan itsenäisesti opiskellen.

Hankkeessa ovat mukana UEFin opettajat ja Ortodoksinen seminaari. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös Ortodoksisten kanttorien liiton ja Ortodoksisten pappien liiton kanssa.