Kirkon ympäristötyön kartoitus alkaa maailman ympäristöpäivänä

YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi vuonna 1972. Ortodoksisessa kirkossa luomakuntaa muistetaan erityisesti uuden kirkkovuoden alkaessa syyskuun ensimmäisenä päivänä, mutta tietyssä mielessä kirkko kutsuu jäseniään viettämään luomakunnan päivää joka päivä.

Ekumeenisen patriarkaatin vuonna 2020 hyväksymässä asiakirjassa Maailman elämän edestä suhdetta ympäristöön kuvataan mm. seuraavasti: ”Rakastavan luojan jumalallisena lahjana antama luomakunta ei ole olemassa yksin meitä varten, kulutettavaksi tahtojemme tai oikkujemme mukaan, vaan pikemminkin sen tarkoituksena on olla yhteyden ja ilon valtakunta, joka kaikkien persoonien ja olentojen tulisi jakaa ja jonka kauneutta kaikki ihmiset on kutsuttu ihailevasti vaalimaan ja suojelemaan. Käytännössä tähän elämäntapaan kuuluu muun muassa luonnonresurssien tuhlaavan ja tuhoisan käytön estäminen, luonnollisen ympäristön säilyttäminen omalle ja tulevalle sukupolville ja kaikissa asioissa viisaan säästäväisyyden ja pidättäytyvän asenteen osoittaminen.” (Koko asiakirjaan voi tutustua suomeksi täällä: https://ort.fi/kirkko-ajassa/maailman-elaman-edesta/

Parempien henkilökohtaisten valintojen tekeminen on siis jokaisen kristityn velvollisuus. Niiden lisäksi tarvitsemme myös kollektiivista tahtoa vähentää oman toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suomen ortodoksisessa kirkossa on parhaillaan käynnissä työ kirkkoon vuonna 2009 laaditun ympäristöohjeiston päivittämiseksi. Seurakuntiin lähtee tänään, maailman ympäristöpäivänä, jo toteutettuja ympäristötoimia kartoittava kysely. Vastaava kysely toteutetaan myös kirkon keskushallinnon toimipisteissä. Tulosten pohjalta laadittu esitys kirkon ympäristötavoitteista seuraavalle viisivuotiskaudelle tuodaan vuoden 2024 kirkolliskokouksen käsittelyyn.