Kirkolliskokous kutsuttu koolle marraskuussa – aloitteet jätettävä kirkollishallitukselle kesäkuun loppuun mennessä

Vuoden 2024 kirkolliskokous järjestetään Valamon luostarissa 25.–28.11.2024. Kutsu kokoukseen on lähetetty edustajille 27. toukokuuta.

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon korkein päättävä elin. Sen jäseniä ovat hiippakuntien piispat ja apulaispiispat, yksitoista papiston vaalilla keskuudestaan valitsemaa papiston edustajaa, kolme kanttorien vaalilla keskuudestaan valitsemaa kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista valitsijamiesvaalilla valittua maallikkojen edustajaa.

Kirkolliskokous hoitaa kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita sekä kirkon hengellisiä asioita ortodoksisesta kirkosta annetun lain 1 §:ssä säädetyissä rajoissa. Voit lukea kirkolliskokouksen tehtävistä ja kokoonpanosta lisää täältä: https://ort.fi/paatoksenteko/kirkolliskokous/.

Asia tulee vireille kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen esityksellä tai piispan, kirkolliskokouksen jäsenen, seurakunnan tai luostarin aloitteella. Aloitteet etenevät kirkolliskokouksen käsittelyyn kirkollishallituksen valmistelun kautta.

Vuoden 2024 kirkolliskokoukselle tehtävien aloitteiden on oltava perillä kirkollishallituksessa kesäkuuun loppuun mennessä. Aloitteet lähetetään osoitteella kirkollishallitus@ort.fi.