Kirkollishallituksen päätöksiä 10.4.

Kirkollishallitus allekirjoitti Kuopiossa 10.4. pidetyssä istunnossa kirkon keskusrahaston sekä Petsamon ja Konevitsan luostarien tilinpäätökset vuodelta 2023, vahvisti Valamon luostarin tilinpäätöksen vuodelta 2023, päivitti kirkon lähipiirirekisteriin liittyvän ilmoituskäytännön ja valtuutti palvelukeskuksen johtajan allekirjoittamaan kirkon IT-tuen kaksivuotisen palvelusopimuksen Officepro Finland Oy:n kanssa.

Kirkollishallitus hyväksyi istunnossa myös kirkon tiedonhallintasuunnitelman laadinnassa, asioiden rekisteröinnissä ja asianhallintajärjestelmän tiedonohjaussuunnitelmassa tarvittavan tehtäväluokituksen. Lisäksi kirkollishallitus käsitteli Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston 18.1.2024 tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja päätti muutamien apurahojen jaosta.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on luettavissa täällä: https://ort.fi/poytakirjat/kirkollishallitus/