Kirkkoherrat ja kirkolliskokousedustajat koolla ajankohtaisten kysymysten äärellä

Helsingissä järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla kaksi tilaisuutta, joissa keskustellaan koko kirkkoa koskevista ajankohtaisista kysymyksistä.

Keskustelut alkavat torstaina 6. kesäkuuta järjestettävällä kirkkoherrojen päivällä. Kokoonkutsujana on kirkon palvelukeskus. Iltapäivän mittaisen yhteisen työskentelyn aiheita ovat mm. kirkon jäsen- ja talouskehitys ja kirkon jäsenistön ikärakenne ja siinä havaittavat alueelliset erot. Tavoitteena on kehittää seurakuntien ja kirkon keskushallinnon keskinäistä vuoropuhelua ja luoda uusi tapa jakaa tietoa ja kokemusta kirkon toiminnan eri tasoilta.

Perjantaista lauantaihin 7.–8.6. koolla ovat kirkolliskokousedustajat. Kirkolliskokousseminaareja on järjestetty kirkossa jo yli kymmenen vuoden ajan ja niiden tarkoitus on tarjota edustajille sekä ajankohtaista tietoa että tilaisuus keskustella eri teemoista ilman päätöksenteon painetta.

Tänä vuonna seminaarin työskentely alkaa iltapäivällä Kotikirkossa yhteisellä rukoushetkellä Helsingin seurakunnan kristinoppileiriläisten kanssa. Seminaarin alustuspuheenvuoroissa luodaan katsaus mm. Filantropia ry:n koordinoiman Yhdessä kirkossa -hankkeen tämänhetkiseen vaiheeseen, kirkon jäsen- ja talouskehitykseen ja kirkkoa koskevan lainsäädännön päivittämiseen liittyviin kysymyksiin. Kirkolliskokousedustajat saavat tietoa myös kirkolliskokouksen päätösten toimeenpanon tämänhetkisestä vaiheesta. Lauantai-iltapäivään on varattu aikaa sekä valiokuntien kokoontumiselle että koko kirkolliskokouksen yhteiselle keskustelulle.