Kanttoreiden palkitsemisia helluntaina kaikissa hiippakunnissa

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous päätti viime keväänä uuden kanttoreille suunnatun ansiomerkin käyttöönotosta. Ansiomerkki tulee käyttöön Director Cantus ja Director Musices arvonimien rinnalle ja sen myöntää hiippakunnan piispa oman hiippakuntansa kanttorille. Ansiomerkit myönnetään vuosittain helluntaina.

Ansiomerkkejä on kaksi kategoriaa: kultainen ja hopeinen. Molemmat myönnetään erityisistä ansioista kirkkomusiikin hyväksi. Myöntämisperusteita voivat olla esimerkiksi musikaaliset ansiot, toimintaedellytysten luominen ja tukeminen, seurakuntayhteisön vahvistaminen tai muu aktiivinen työ kirkkomusiikin ja Kristuksen kirkon hyväksi. Ansioissa painotetaan aloitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä seurakunnan musiikkityössä ja sen kehittämisessä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Tänä helluntaina hiippakuntien piispat ovat päättäneet palkita yhteensä kahdeksan kanttoria kultaisella tai hopeisella ansiomerkillä.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo on myöntänyt hopeiset ansiomerkit kanttori Petri Hutulle ja kanttori Kari Päiviselle.

Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni on myöntänyt kultaiset ansiomerkit kanttori Oili Mäkirinnalle ja kanttori Kaisu Potkoselle ja hopeiset ansiomerkit kanttori Paula Löfgrenille ja kanttori Annaelina Ylhäisille.

Oulun metropoliitta Elia on myötänyt hopeiset ansiomerkit kanttori Kai Tulehmolle ja kanttori Leena Lomulle.

Monia armorikkaita vuosia kaikille!