Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo eläköityy Ekumeenisen patriarkaatin Pyhän Synodin siunauksella

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispana vuodesta 2001 toiminut Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo (s. 1948) esitti 6.1. Hänen Kaikkipyhyydelleen, Ekumeeniselle patriarkka Bartolomeokselle pyynnön siunata hänen toiveensa jäädä eläkkeelle vuoden 2024 pääsiäiskauden aikana.

Hänen Kaikkipyhyytensä antoi asian Pyhän Synodin alaisen inter-ortodoksisen toimikunnan valmisteltavaksi. Patriarkaatin keskuksessa Fanarissa 17.–18.5. pidetyssä istunnossa Pyhä Synodi hyväksyi arkkipiispa Leon pyynnön siirtyä eläkkeelle.

Kirkollishallitus tuo arkkipiispan vaalin Valamon luostarissa 25.–28. marraskuuta 2024 pidettävän kirkolliskokouksen asialistalle. Kirkon kanonisen peruskirjan, Tomoksen, mukaisesti kirkolliskokouksen suorittama arkkipiispan valinta toimitetaan Ekumeeniselle patriarkaatille kanonista vahvistamista varten. Arkkipiispa Leo jatkaa tehtävässään tähän asti.