Hakumenetelmät ortodoksisen teologian opintoihin Itä-Suomen yliopistossa uudistuvat

Itä-Suomen yliopiston teologian osasto on Suomen ainoa ortodoksisen teologian tutkintokoulutusta tarjoava yksikkö. Opintoihin haetaan kolmessa eri kohteessa: teologin, kirkkomusiikin ja aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa.

Lukuvuonna 2024–2025 hakumenetelmiä ortodoksisen teologian opintoihin uudistetaan. Hakeminen ajoittuu maaliskuulle 2025, jolloin on mahdollista hakea kaikkiin ortodoksisen teologian suuntautumisvaihtoehtoihin korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. Haku on kandidaatin ja maisterin opintoihin (3 + 2 vuotta opintoja).

Yhteishaussa 2025 on avoinna myös maisterihaku teologin ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoihin (2 vuotta opintoja). Siinä hakevalta edellytetään muulta alalta aiemmin hankittua alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettuja ortodoksisen teologian opintoja tai vastaavan sisältöisiä ortodoksisen teologian yliopisto-opintoja. Kirkkomusiikkiin hakevilta edellytetään lisäksi musiikillisen osaamisen osoittamista aiemmalla tutkinnolla tai erillisillä opinnoilla.

Todistusvalinta ennallaan, etävalintakurssi korvautuu valtakunnallisella valintakokeella

Entisistä hakutavoista ennallaan säilyy ns. todistusvalinta, jossa suomalaisen ylioppilastutkinnon tai esimerkiksi eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) suorittaneet hakevat opiskelemaan tutkintotodistuksen arvosanojen perusteella.

Teologian osasto on liittymässä mukaan suomalaisten yliopistojen valintakoeuudistukseen, jossa teologian opintoihin haetaan eri alojen yhteisellä valtakunnallisella valintakokeella. Tämä tulee korvaamaan aiempina vuosina järjestetyn etävalintakurssin. Täsmällisemmät tiedot julkaistaan lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Avoimen yliopiston väylä nopeutuu

Kolmas hakumenetelmä perustuu aiemmin suoritetuille opinnoille ja sen kautta voi hakea teologin ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoihin. Tämä ns. avoimen yliopiston väylä uudistuu nyt nopeammaksi ja joustavammaksi suorittaa. Maaliskuun 2025 yhteishaussa on tarjolla kaksi hakuryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä voi hakea, jos on suorittanut 1.8.2024 alkavan lukuvuoden aikana yhteensä 10 opintopistettä ortodoksisen teologian perusopintoja. Toisessa ryhmässä voi hakea, jos on suorittanut ortodoksisen teologian perusopintojen kokonaisuuden eli 25 opintopistettä edellisten vuosien aikana siten, että suoritusten kokonaisuusmerkintä on annettu aikaisintaan 1.8.2022, eikä mikään kokonaisuuden opinto saa olla suoritettu aikaisemmin kuin 1.8.2020.

Kirkkomusiikin opintoihin hakevat suorittavat kaikissa hakuväylissä musiikillista lähtötasoa arvioivan musiikkikokeen.

Ortodoksisen teologian opintoihin suuntautuvan on hyvä muistaa, että opetuskielenä on suomi. Hakuvaiheessa suomen kielitaito todistetaan joko suomenkielisen perusopetuksen päättötodistuksella, aiemmalla tutkinnolla (esimerkiksi ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto) tai yleisellä kielitutkinnolla (YKI). Yleisen kielitutkinnon suorittamiseen kannattaa varata runsaasti aikaa, sillä kokeeseen tulee ilmoittautua kuukausia etukäteen.

Lisätietoja opinnoista:

https://www.uef.fi/fi/opiskelu
https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi-ja-maisterihaut
www.teologiaaopiskelemaan.fi