Perittävät maksut

Kirkollishallitus on määritellyt virkatodistuksista perittävät maksut ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n 2 momentin nojalla.

Kirkollishallituksen päätös 31.1.2024 kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista

1 § Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta ja muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

2 § Maksulliset todistukset
1) Sukuselvitys päähenkilöstä
· 45 euroa, kun tiedot löytyvät yhden seurakunnan kirkonkirjoista ja ne liittyvät rajattuun ajanjaksoon.

· 55 euroa, kun selvitys tehdään useamman kuin yhden seurakunnan tiedoista Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä (Huom! Suomen ortodoksisen keskusrekisterin käytössä olevista tiedoista).
· 20 euroa, kun kaikki tiedot tulostetaan suoraan järjestelmästä
· Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan 20 euroa.

· Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
· Jäsenyysaikatietojen täydennykset 20 euroa/todistus.

2) Elää-todistus eli kirkon jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus 10 euroa.

3) Päähenkilön yksittäisestä avioliitto-, muutto- tai kuolintiedosta tehty todistus, ote kirkonkirjoista, keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopio tai kirkonkirjojen tietoihin perustuvan aiemmin laaditun todistuksen kopio 10 euroa.

4) Kirkon jäsentietojärjestelmästä saatava monikielinen todistus täydennettävillä perhesuhdetiedoilla tai yksittäisellä merkinnällä kirkollisesta toimituksesta 20 euroa.

5) Sukututkimusta tai tieteellistä tutkimusta varten laadittava todistus 55 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 25 euroa.

3 § Muut maksut
Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5 euroa.

Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

4 § Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2024 ja sillä kumotaan kirkollishallituksen 10. päivänä kesäkuuta 2022 antama päätös kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista.