Keskusrekisterin johtosääntö

Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahallinnon, Kansallisarkiston ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Tehtävä

Suomen ortodoksisessa kirkossa on kirkollishallituksen alainen keskusrekisteri (KJ 110 §), jonka tehtävänä on hoitaa seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa. Keskusrekisteri ylläpitää kirkon sähköistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja.

Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahallinnon, Kansallisarkiston ja Suomen evankelis- luterilaisen kirkon kanssa.

Kirkon jäsentietojärjestelmä

Kirkon jäsentietojärjestelmän pito perustuu uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 614/1998 säädöksiin.

Keskusrekisterissä hoidetaan seuraavia tehtäviä:

 • kasteen ja mirhallavoitelun rekisteröinti
 • avioesteiden tutkinnat, vihkimisten ja kirkollisten avioerojen rekisteröinnit sekä avioliiton solmimiseen liittyvät nimenmuutokset
 • kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen rekisteröinnit
 • hautaustietojen kirjaaminen
 • seurakuntien äänioikeutettujen luetteloiden tuottaminen
 • seurakuntien lehtien osoiterekisterien ylläpito
 • jäsentilastojen laadinta
 • tietojen vertailu ja korjaukset toimialan muiden viranomaisten kanssa

Tietojen luovutus- ja asiakaspalvelu

Keskusrekisterin tietojen luovutuksessa kirkonkirjoista (KK-arkisto) ja jäsentietojärjestelmästä noudatetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain 661/2009, julkisuuslain 621/1999 ja henkilötietolain 523/1999 säädöksiä. (OrtL § 72-74, § 94)

Keskusrekisterissä

 • annetaan virkatodistukset
 • laaditaan sukuselvitykset
 • hoidetaan todistusten ja selvitysten laskutus
 • annetaan neuvontaa kirkon keskustalon asiakaspalveluaikana

Henkilöstö

Keskusrekisterissä on keskusrekisterin esimies, rekisterinhoitaja ja rekisterisihteereitä.

Keskusrekisterin esimies

 • vastaa siitä, että kirkon keskusrekisterille asetetaan toimintalinjat ja tavoitteet ja keskusrekisteri noudattaa niitä
 • valmistelee keskusrekisterin talousarvion ja seuraa sen toteutumista
 • valmistelee keskusrekisterin toimialaan kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset
 • toimii keskusrekisterin henkilöstön lähiesimiehenä

Rekisterinhoitaja

 • huolehtii siitä, että kirkon keskusrekisteri toimii asetettujen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • toimii kirkon jäsentietojärjestelmän pääkäyttäjänä ja hyväksyy kirkon jäsentietojärjestelmän käyttöoikeudet
 • toimii keskusrekisterin vastuukäyttäjänä väestötietojärjestelmässä
 • osallistuu keskusrekisterin talousarvion valmisteluun
 • avustaa esimiestä toimialaansa kuuluvien esitysten, lausuntojen ja selvitysten valmistelussa
 • hoitaa muut erikseen määrättävät tehtävät

Rekisterisihteeri

 • hoitaa edellä kohdissa kirkon jäsentietojärjestelmä ja tietojen luovutus- ja asiakaspalvelu mainittuja käytännön tehtäviä
 • toimii rekisterinhoitajan sijaisena sisäisen työnjaon mukaisesti
 • hoitaa muut erikseen määrättävät tehtävät

Johtosääntö on hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen istunnossa 13.6.2017.