Kirkon omat opinnot

Kirkon omilla opinnoilla tarkoitetaan kirkon työntekijöilleen antamaa pätevöitymis-, lisä- ja täydennyskoulutusta.

Kirkon omat opinnot

Kirkon omien opintojen suorittamista vaaditaan vuonna 2016 aloittaneilta kirkon vakinaisiin toimiin valmistuvilta opiskelijoilta. Valtaosa opinnoista suoritetaan teologian maisterin tutkinnon jälkeen.

Nyt järjestettäviin opintoihin voivat osallistua myös muut kirkon työntekijät. Opintoihin sisältyy sekä eri puolilla Suomea toteutettavaa kontaktiopetusta että verkko-opintoja. Opinnot on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa 4–5 vuoden aikana.

Kirkon omien opintojen verkkoalustana toimii Google+

Jos sinulla on Google-tili käytössä siirry Ortodoksisen kirkon omat opinnot Google+ -sivustoon

Klikkaa sivulla toimintoa "PYYDÄ LIITTYMÄÄN", jolloin "Ortodoksisen kirkon omat opinnot" Google+ -sivuston ylläpitäjät saavat liittymispyyntösi. Ylläpitäjät liittävät sinut "Ortodoksisen kirkon omat opinnot" Google+ -sivustolle noin vuorokauden sisällä pyynnön lähettämisestä. 

Mikäli sinulla ei ole Google tiliä niin luo sellainen Googlen palvelussa